Tillsammans gör vi en bättre affär!


Kooperativa Förbundet sedan 1899

Nu är valet stängt

Den 22 januari–4 februari 2018 var det ägar­ombudsval i 400 av våra butiker. 2,5 miljoner medlemmar i KF och konsument­föreningarna; Norrbotten, Mitt, Gotland, Väst och Stockholm har  haft möjlighet att välja vem eller vilka som ska repre­sen­tera dem under de kommande två åren. Vi återkommer inom kort med mer information från valet.

Läs mer om ägarombudsvalet och rösta här

Livets subtraktion och addition enligt Martin Sundell

Martin Sundell var en av pionjärerna inom den kooperativa rörelsen i Sverige och en av grundarna av Kooperativa Förbundet (KF). En portalfigur som gjorde sig känd som talare, bekämpare av krediter, som vegetarian, som utopisk visionär för kooperationen och sist men inte minst för att han efter Engelsk förebild startade det kooperativa kvinnogillesförbundet i Sverige.

Läs berättelsen om Martin Sundell

Motioner 2018

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Till exempel är Coops varumärke Änglamark ett resultat av en motion. Nu finns motionerna från direktanslutna medlemmar att läsa. De kommer att behandlas först på direktanslutna medlemmars årsmöte, som sedan ger råd till KFs stämma

Motioner 2018

På konsumentens sida sedan 1899

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag där största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.