Tillsammans gör vi en bättre affär!


Kooperativa Förbundet sedan 1899

Dags att kandidera till ägarombud på Coop

Är du medlem och kund i Coop? Står du bakom vår värdegrund och vill du göra oss ännu bättre tillsammans? Då är du kanske nästa ägarombud? Ett ägarombud är länken mellan medlemmarna och butiken, och mellan medlemmarna och föreningen. Ägarombudet är valt av medlemmarna att vara deras språkrör och ombud.

Läs mer och kandidera på Coop.se.

Så kan du påverka KF

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Motionen diskuteras och behandlas sedan på föreningsstämman, som då kan välja att skicka den vidare till KFs stämma. Passa på att göra din röst hörd för en motion kan göra stor skillnad. Till exempel är Coops varumärke Änglamark ett resultat av en motion.

Påverka KF genom att skriva en motion.

Ny affärsmodell och förändringar i styrelsen för Coop Sverige AB

Kooperativa Förbundet KF har under en tid arbetat med att lägga grunden för nästa fas i Coop Sverige ABs utveckling. Som ett led i detta har KFs styrelse fattat inriktningsbeslut om att införa en ny affärsmodell som syftar till att utveckla affärsrelationer mellan en modern grossiströrelse och butiksdriften, till vilken nu Konsumentföreningen Stockholm knyts närmare.

Om förändringen

På konsumentens sida sedan 1899

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag där största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.