Tillsammans gör vi en bättre affär!


Kooperativa Förbundet sedan 1899

Skriv en motion före 15 nov

Som medlem och ägare i Coop kan du hjälpa oss att bli ännu bättre. Du kan förändra saker på riktigt. Ett sätt att påverka vår verksamhet är att skriva en motion. Gör det före den 15 november 2018.

Så går det till

KF går med 330 mkr i vinst

KF-koncernen redovisar en vinst för 2017 på 330 miljoner kronor. »KF går med vinst, men rörelseresultatet är för blygsamt. Min framtidstro är dock stark, för nu har vi skapat förutsättningar för starkare resultat framöver«, säger Tommy Ohlström, VD i KF.

KF årsredovisning, 2017

Utopins återkomst!

Konsumentkooperation är en storslagen idé när det handlar om att lösa människors gemensamma behov och drömmar. I alla tider har människor drömt om bättre liv och bättre samhällen och utopiska samhällsbildningar har därför lockat och kommit att spela en roll i kooperationens historia och utveckling. Idéer, visioner och drömmar har varit med och styrt utvecklingen.

Utopins återkomst!

På konsumentens sida sedan 1899

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag där största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.