Tillsammans gör vi en bättre affär!


Kooperativa Förbundet sedan 1899

Rekord i ägarombudsval

Den 22 januari–4 februari 2018 var det ägar­ombudsval i 400 av våra butiker. Fler än 60 000 medlemmar engagerade sig i ägarombudsvalet 2018. Det är ett historiskt högt deltagande. För första gången kunde medlemmarna välja sina ombud direkt i butiken.

Om ägarombudsvalet

Återbäringen lever

Återbäring är en unik kooperativ företeelse som handlar om principen om överskottsfördelning till medlemmar i en förening. Viljan att återigen införa återbäring lever starkt kvar inom kooperationen. Den är ett slags kooperativt DNA.

Återbäringens historia

Husmors vän i köket

Många förknippar KF, Konsum och Coop med Vår kokbok som kom ut första gången 1951. Vad som är mindre känt är att KF i över 100 år gett ut en mängd kokböcker och recept, med allt från vackra små böcker till enkla skrifter, broschyrer och blad.

Läs: Husmors vän i köket

Motioner 2018

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Till exempel är Coops varumärke Änglamark ett resultat av en motion. Nu finns motionerna från direktanslutna medlemmar att läsa. De kommer att behandlas först på direktanslutna medlemmars årsmöte, som sedan ger råd till KFs stämma.

Motioner 2018

Ny affärsmodell

Kooperativa Förbundet har lagt grunden till nästa fas i Coop Sverige AB:s utveckling. KF:s styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att införa en ny affärsmodell. Den syftar till att utveckla affärsrelationer mellan en modern grossiströrelse och butiksdriften, till vilken nu Konsumentföreningen Stockholm knyts närmare.

Om förändringen

Har plastpåsen en framtid?

En ny lag som innebär att alla butiker måste informera sina kunder om vilken miljöpåverkan deras bärkassar har började gälla nyligen. För mer än 50 år sedan kom de första plastpåsarna ut i dagligvaruhandeln. Bärkassarna har sedan dess gjort ett segertåg genom Sverige och världen…

Den ifrågasatta plastpåsens historia

På konsumentens sida sedan 1899

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag där största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.