Tillsammans gör vi en bättre affär!


Kooperativa Förbundet sedan 1899

Rekord i ägarombudsval

Den 22 januari–4 februari 2018 var det ägar­ombudsval i 400 av våra butiker. Fler än 60 000 medlemmar engagerade sig i ägarombudsvalet 2018. Det är ett historiskt högt deltagande. För första gången kunde medlemmarna välja sina ombud direkt i butiken.

Om ägarombudsvalet

Livets subtraktion och addition

Martin Sundell var en av pionjärerna inom den kooperativa rörelsen i Sverige och en av grundarna av Kooperativa Förbundet (KF). En portalfigur som gjorde sig känd som talare, kreditbekämpare, som utopisk visionär och för att han efter engelsk förebild startade det kooperativa kvinnogillesförbundet i Sverige.

Läs berättelsen om Martin Sundell

Motioner 2018

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Till exempel är Coops varumärke Änglamark ett resultat av en motion. Nu finns motionerna från direktanslutna medlemmar att läsa. De kommer att behandlas först på direktanslutna medlemmars årsmöte, som sedan ger råd till KFs stämma

Motioner 2018

Ny affärsmodell och föränd­rin­gar i styrelsen för Coop Sverige AB

Kooperativa Förbundet KF har under en tid arbetat med att lägga grunden för nästa fas i Coop Sverige ABs utveckling. Som ett led i detta har KFs styrelse fattat inriktningsbeslut om att införa en ny affärsmodell som syftar till att utveckla affärsrelationer mellan en modern grossiströrelse och butiksdriften, till vilken nu Konsumentföreningen Stockholm knyts närmare.

Om förändringen

Har den ifrågasatta plastpåsen en framtid?

En ny lag började gälla den 1 juni i år som innebär att alla butiker måste informera sina kunder om vilken miljöpåverkan deras bärkassar har. För mer än 50 år sedan kom de första plastpåsarna ut i dagligvaruhandeln. Bärkassarna har sedan dess gjort ett segertåg genom Sverige och världen…

Läs mer om plastpåsens historia

På konsumentens sida sedan 1899

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag där största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.