Tillsammans gör vi en bättre affär!


Kooperativa Förbundet sedan 1899

22 motioner med förbättringsförslag från medlemmar

Som medlem och ägare i Coop kan du hjälpa oss att bli ännu bättre. Du kan förändra saker på riktigt. Ett sätt att påverka vår verksamhet är att skriva en motion. Sista svarsdatum var den 15 november för våra direktanslutna medlemmar och vi har fått in 22 motioner.

Läs mer här

KF går med 330 mkr i vinst

KF-koncernen redovisar en vinst för 2017 på 330 miljoner kronor. »KF går med vinst, men rörelseresultatet är för blygsamt. Min framtidstro är dock stark, för nu har vi skapat förutsättningar för starkare resultat framöver«, säger Tommy Ohlström, VD i KF.

KF årsredovisning, 2017

Det stod kvinnor bakom

Hur många kvinnonamn ur den svenska kooperativa historien kan du nämna? För många blir nog svaret på den frågan – ingen eller möjligen en kanske två. Någon känner kanske till Anna-Britt Agnsäter (KF Provkök), Anna Whitlock (Svenska hem) eller Elly Löfstrand (Husmorsgymnastiken). Sedan blir det genast svårare.

Det stod kvinnor bakom

På konsumentens sida sedan 1899

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag där största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.