Coop Sverige AB

Coop Sverige AB ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 665 Coop-butiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av cirka 250 av dessa butiker.

I Coop Sverige ingår affärsområdena Inköp & Kategori, Supply Chain & Logistik, Marknad, Nonfood/Online samt regionerna Syd/Öst och Stockholm. Därutöver finns även affärstödjande staber såsom Ekonomi & Finans, HR, Kommunikation, Juridik, Säkerhet och IT. I de regioner där Coop Sverige hanterar butiksdrift har också KF och Konsumentföreningen Stockholm (KfS) sin medlemsverksamhet. Resterande 414 butiker drivs av detaljhandelsdrivande konsumentföreningar.

Coop Sverige AB ägs till 67% av Kooperativa Förbundet, KF, och till 33% av Konsumentföreningen Stockholm.