Uppslagsord År Artikel
Lilla Coop tas bort som butikskoncept År 2018 Lilla Coop blir Coop. Coop drog år 2015 ned antalet butikskoncept från fem till tre. De tre koncepten var Lilla Coop, Coop och Stora Coop. 2018 är det dags ...
Nytt registrerat namn för KF År 2018 På KF stämma i april antogs ett nytt namn för KF genom de nya stadgarna. Det registrerade namnet har ändrats från Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk ...
Coop vann Fairtrade Challenge År 2011 Coop vann Fairtrade Challenge efter att ha bjudit nästan 75 000 personer på Fairtrade-märkt fika.
KF avvecklar Coop Trading A/SF År 2011 KF avvecklar sitt ägande i Coop Trading A/S för att ta eget ansvar för utvecklandet av de egna varumärkena.
Medlemsmotion leder till nylansering av Coop Änglamarks-kaffe År 2011 Som ett resultat av en motion från Coop Medlem Norrort och Coop Medlem Väst nylanserades Coop Änglamarks-kaffet med bönor från kooperativ där Kooperation ...
KF Media utvecklas positivt År 2011 KF Media har en positiv utveckling inom det digitala området med flera innovativa aktiviteter och med ökad försäljning av böcker. KF Media tar ...
Debatt om jätteräkor ökar det ekologiska arbetet År 2011 Debatter kring jätteräkor respektive palmolja resulterade i att Coop gjorde en översyn av strategin för ekologiska jätteräkor samt intensifierade arbetet ...
Coop Marknad ska utveckla Coop i Sverige År 2011 Uppstart av bolaget Coop Marknad som har ett övergripande ansvar för den kommersiella utvecklingen av Coop i Sverige. Bildandet av en gemensam ...
Coop Änglamark 20 år År 2011 Coops ekologiska varumärke, Coop Änglamark, firade 20 år och nylanserade bland annat mjölk.
Coop köper tre Vi-butiker År 2011 Coop förvärvar tre Vi-butiker i Stockholmsområdet.