Uppslagsord År Artikel
Lilla Coop tas bort som butikskoncept År 2018 Lilla Coop blir Coop. Coop drog år 2015 ned antalet butikskoncept från fem till tre. De tre koncepten var Lilla Coop, Coop och Stora Coop. 2018 är det dags ...
Nytt registrerat namn för KF År 2018 På KF stämma i april antogs ett nytt namn för KF genom de nya stadgarna. Det registrerade namnet har ändrats från Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk ...
Stiftelsen Teskedsorden ger pris till Maja Lundberg och IFK Tumba Fotbollsklubb År 2018 2013 års stipendiater var läraren och radiojournalisten Maja Lundberg och IFK Tumba Fotbollsklubb. Lundberg tilldelades utmärkelsen för sitt sätt att ta ...
FN:s initiativ Global Compact År 2014 KF och Coop tillämpar FN:s initiativ Global Compact och dess tio principer som KF anslöt sig till 2007.
Coop tar fram en kemikaliestrategi År 2014 Coop tar fram en kemikaliestrategi och börjar som en konsekvens av strategin fasa ut bisfenoler ur alla EVM-förpackningar samt hanteringsmaterial. Coops ...
KF får en miljon medlemmar År 2014 I slutet av året fusionerades både Konsumentföreningen Svea och Coop Medlem Syd med KF. Det innebar att cirka en miljon medlemmar blev direktmedlemmar i ...
Coops nya medlemsprogram År 2014 Den 1 juli lanseras Coops nya medlemsprogram där bland annat SAS EuroBonus och Nordic Choice Hotels är nya partners.
Hållbar utveckling med ökning av ekologiska varor År 2014 Coops försäljningsandel av ekologiska varor uppgick till 7,7 procent vilket är en omsättningsökning med 40 procent jämfört med 2013.
Coop hållbara fiskstrategi revideras År 2014 Coop verkar för ett levande hav och reviderar sin fiskstrategi som bland annat innebär att det sker en utvärdering av vilka fiskarter som ska säljas och ...
Ett nytt Coop Sverige År 2014 Ett nytt Coop sverige bildades då ett samarbetsavtal tecknades mellan Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna. Nya Coop Sverige startade sin ...