Uppslagsord År Artikel
Stiftelsen Teskedsorden ger pris till Maja Lundberg och IFK Tumba Fotbollsklubb År 2018 2013 års stipendiater var läraren och radiojournalisten Maja Lundberg och IFK Tumba Fotbollsklubb. Lundberg tilldelades utmärkelsen för sitt sätt att ta ...
Lilla Coop tas bort som butikskoncept År 2018 Lilla Coop blir Coop. Coop drog år 2015 ned antalet butikskoncept från fem till tre. De tre koncepten var Lilla Coop, Coop och Stora Coop. 2018 är det dags ...
Nytt registrerat namn för KF År 2018 På KF stämma i april antogs ett nytt namn för KF genom de nya stadgarna. Det registrerade namnet har ändrats från Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk ...
Coop hållbara fiskstrategi revideras År 2014 Coop verkar för ett levande hav och reviderar sin fiskstrategi som bland annat innebär att det sker en utvärdering av vilka fiskarter som ska säljas och ...
Ett nytt Coop Sverige År 2014 Ett nytt Coop sverige bildades då ett samarbetsavtal tecknades mellan Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna. Nya Coop Sverige startade sin ...
Coop får “Årets lyft” År 2014 Coop tilldelas det nationella transportpriset Årets Lyft av Godstransportrådet för sin satsning på tågtransporter.
Coop fasar ut burhöns till förmån för ägg från frigående hönor och ekologiska ägg År 2014 Coop fasade ut burhönsäggen vilket från början var ett förslag från konsumentföreningarna vars medlemmar flitigt motionerat i frågan. Redan 2002 började ...
Matsvinn i fokus År 2014 Coop stärker under året rutinerna och arbetar aktivt med att minska svinn. Inköpsrutiner och kontroller i butikerna förbättras. Leveransvolymerna för ...
KF får ny roll och organisation År 2014 Under året har ett arbete pågått för att utreda och konkretisera KF:s nya roll, huvuduppdrag och organisation. Arbetet som skett i samarbete med ...
Sustainable Brand Index År 2014 Sustainable Brand Index utser Coop till det mest hållbara varumärket bland svenska dagligvarukedjor och det tredje mest hållbara av alla företag