Uppslagsord År Artikel
KF huvudägare i Läckeby Water Group År 2008 I början av 2008 förvärvade KF Invest 75 procent av aktierna i Läckeby Water Group. Läckeby Water Group är ett ledande anläggningsföretag i Sverige inom ...
Coop Sverige lanserar miljökassen År 2008 I februari 2008 började Coop Konsum sälja en komposterbar miljökasse. Kassen tillverkas av bland annat majsstärkelse och minskar därmed användningen av ...
Ny ledning för Coop Sverige 2008 År 2008 I december 2007 frånträder Thomas Evertsson sin befattning som vd i Coop Sverige. Vice vd Karl Wistrand tillträder omgående som tillförordnad vd och utses ...
Nytt bolag utvecklar Kvarnholmen År 2006 KF Fastigheter AB bildade i november 2006 tillsammans med JM AB ett nytt bolag för att driva den fortsatta utvecklingen av Stockholms nya stadsdel ...
Omvandlingen av Coop Norden År 2006 Coop Nordens styrelse beslutade i januari 2007 att inleda en omvandling av Coop Norden till ett renodlat inköpsbolag och att dagligvarukedjorna i Sverige ...
KF köper Daglivs År 2006 I november 2007 förvärvade KF Stockholmsbutiken Daglivs, en av Sveriges största och mest framgångsrika matvarubutiker. Daglivs har en årlig omsättning på ...
KF antar policy för hållbar utveckling År 2006 KF antog i början av oktober 2007 en koncerngemensam policy om hållbar utveckling. Policyn ställer krav på att samtliga bolag inom KF-koncernen lever upp ...
KF antar nya stadgar och vidareutvecklar verksamhetsidén År 2006 KFs föreningsstämma i april 2007 antog styrelsens förslag till nya stadgar. Förändringarna innebär anpassningar till ”Svensk kod för Bolagsstyrning” och ...
Konsum Värmland och Bohuslän-Älvsborg köper MaxiMat År 2006 De framgångsrika föreningarna Konsum Värmland och Bohuslän-Älvsborg genomför en storaffär och förvärvar den privatägda kedjan MaxiMat. MaxiMat är mycket ...
Personliga MedMera-kort År 2006 Medlemmarna erbjuds att själva designa sitt MedMera-kort till en kostnad av 95 kronor.