Uppslagsord År Artikel
Ägarstyrningsuppdraget med fokus på kärnverksamheten År 2014 KFs ägarstyrningsuppdrag gör att det blir fullt fokus på kärnverksamheten i Coop Sverige där kapitaliseringen varit en prioriterad fråga. Detta har bland ...
Ekolöftet sätter Eko-mat på den politiska agendan År 2014 Inför riksdagsvalet lanserade Coop Ekolöftet vilket var en sajt för att samla riksdagspartiernas mål och ambitioner kring ekologisk konsumtion och ...
Sonat Burman-Olsson ny vd för Coop Sverige År 2014 Sonat Burman-Olsson tillträder som vd för Coop Sverige i maj.
Renodlingsuppdraget med syftet att avyttra År 2014 Renodlingsuppdraget syftar till att avyttra verksamheter som inte hör till kärnverksamheten. Under hösten sålde KF innehaven i både Löplabbet och Leos ...
Mindre salt i egna varumärken År 2014 Under året startades ett projekt för att minska saltmängden i omkring 200 produkter under de egna varumärkena Änglamark, Coop och X-tra. Projektet är ett ...
Grådö Mejeri säljs År 2014 Grådö Mejeri säljs till Falköpings Mejeri i juli.
FN:s initiativ Global Compact År 2014 KF och Coop tillämpar FN:s initiativ Global Compact och dess tio principer som KF anslöt sig till 2007.
Coop tar fram en kemikaliestrategi År 2014 Coop tar fram en kemikaliestrategi och börjar som en konsekvens av strategin fasa ut bisfenoler ur alla EVM-förpackningar samt hanteringsmaterial. Coops ...
KF får en miljon medlemmar År 2014 I slutet av året fusionerades både Konsumentföreningen Svea och Coop Medlem Syd med KF. Det innebar att cirka en miljon medlemmar blev direktmedlemmar i ...
Coops nya medlemsprogram År 2014 Den 1 juli lanseras Coops nya medlemsprogram där bland annat SAS EuroBonus och Nordic Choice Hotels är nya partners.