KF stämma 2018

KFs stämma äger rum i Saltsjöbaden/Stockholm den 18 april 2018. Motioner från medlemmar ska ha inkommit den 15 november 2017  (direktanslutna) respektive 15 januari 2018.