KF granskar livsmedelsmarknaden!


– Fungerar marknaden för konsumentens bästa?

Dags att granska livsmedelsmarknaden!

Vad vi äter blir allt mer viktigt. Intresset för god mat, för olika dieter, för hållbar livsmedelsproduktion
är några av de trender som präglar samtal i morgonsofforna, sociala medier
och vid matbordet. Det hänger ihop med att vi som konsumenter ställer allt högra krav på
vad vi äter och vad det får kosta. Behov och förväntningar på utbudet varierar däremot
desto mer: Trender, livsstil, generationstillhörighet och klass för att nämna några faktorer.
På denna viktiga matmarknad är det därför viktigt att fråga sig: Vilka möjligheter har
dagens och morgondagens konsumenter att påverka det som säljs i butiken och med det
sagt, har vi en fungerande marknad med en sund konkurrens?

Vi tar nu detta uppdrag vidare och som ett led i detta arbeta har vi gett revisionsbyrån PwC
i uppdrag att påbörja ett arbete med att systematiskt gå igenom om vi har en välfungerande
svensk livsmedelsmarknad, utifrån ett konsumentperspektiv. Först ut är en serie med
tre rapporter där de tre största kategorierna inom livsmedelsmarknaden – kött, mejeri &
ägg och bröd & spannmål – granskas.

KF undersökning – märkningar på livsmedel

KF har under hösten genomfört en konsumentundersökning där 1072 personer har svarat på frågor kring deras förtroende för livsmedelsbranschen. Studien visar bl.a. att en majoritet av de tillfrågade tror att det förekommer fusk i köttbranschen. Drygt 55 procent av de tillfrågade tror att det misstänkta fusket ligger hos producenterna, följt av butikerna. Förhållandevis få tror att bönderna fuskar.

DN.se – “Svenska konsumenter tror att köttbranschen fuskar”

Läs sammanfattningar av rapporterna

Här kan du ladda ner sammanfattningar av alla våra tre rapporter. Först ut var rapporten om köttmarknaden. Efter den kommer rapporten om mejeri- och äggmarknaden, och den tredje rapporten granskar den svenska bröd- och spannmålsmarknaden. Om du vill läsa hela rapporten så skriver du in din e-postadress för rapporten du vill läsa längre ner på denna sida.

Sammanfattning, rapport Kött
Sammanfattning, rapport Mejeri & ägg
Sammanfattning, rapport Bröd

Rösta och få 2 000 poäng

Den 22 januari–4 februari 2018 är det ägar­ombudsval i 400 av våra butiker. 2,5 miljoner medlemmar i KF och konsument­föreningarna; Norrbotten, Mitt, Gotland, Väst och Stockholm ska då välja vem eller vilka som ska repre­sen­tera dem under de kommande två åren. Nu är det alltså dags att välja vem som ska före­träda dig i din förening och butik. Alla som röstar får 2 000 poäng.

Läs mer om ägarombudsvalet och rösta här

Livets subtraktion och addition enligt Martin Sundell

Martin Sundell var en av pionjärerna inom den kooperativa rörelsen i Sverige och en av grundarna av Kooperativa Förbundet (KF). En portalfigur som gjorde sig känd som talare, bekämpare av krediter, som vegetarian, som utopisk visionär för kooperationen och sist men inte minst för att han efter Engelsk förebild startade det kooperativa kvinnogillesförbundet i Sverige.

Läs berättelsen om Martin Sundell

Så kan du påverka KF

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Motionen diskuteras och behandlas sedan på föreningsstämman, som då kan välja att skicka den vidare till KFs stämma. Passa på att göra din röst hörd för en motion kan göra stor skillnad. Till exempel är Coops varumärke Änglamark ett resultat av en motion.

Påverka KF genom att skriva en motion

Ny affärsmodell och föränd­rin­gar i styrelsen för Coop Sverige AB

Kooperativa Förbundet KF har under en tid arbetat med att lägga grunden för nästa fas i Coop Sverige ABs utveckling. Som ett led i detta har KFs styrelse fattat inriktningsbeslut om att införa en ny affärsmodell som syftar till att utveckla affärsrelationer mellan en modern grossiströrelse och butiksdriften, till vilken nu Konsumentföreningen Stockholm knyts närmare.

Om förändringen

Köttrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska köttmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Mejeri- och äggrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska mejeri- och äggmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Brödrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska bröd- och spannmålsmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

KFs stämma 2017

Den 19 april 2017 är det dags för KFs högsta beslutande organ att sammanträda. Stämman består av 101 ombud och beslutar om bl.a. stadgeändringar och de inkomna motionerna under det senaste året. Det är också stämman som utser KFs styrelse.

Läs mer

Årsredovisning 2016

KF har släppt sin årsredovisning för 2016. För andra året i rad gör vi ett mycket bra resultat, vilket till stor del beror på den renodling som pågått under de senaste åren. Nytt för i år är dock att vi låtit Vi media göra årsredovisningen. Den innehåller året som gått i siffror, men också spännande intervjuer och artiklar om allt från delningsekonomi till ägarombud.

Visa KF:s årsredovisningar

Har den ifrågasatta plastpåsen en framtid?

En ny lag började gälla den 1 juni i år som innebär att alla butiker måste informera sina kunder om vilken miljöpåverkan deras bärkassar har. För mer än 50 år sedan kom de första plastpåsarna ut i dagligvaruhandeln. Bärkassarna har sedan dess gjort ett segertåg genom Sverige och världen…

Läs mer om plastpåsens historia