KF granskar livsmedelsmarknaden!


– Fungerar marknaden för konsumentens bästa?

Dags att granska livsmedelsmarknaden!

Vad vi äter blir allt mer viktigt. Intresset för god mat, för olika dieter, för hållbar livsmedelsproduktion
är några av de trender som präglar samtal i morgonsofforna, sociala medier
och vid matbordet. Det hänger ihop med att vi som konsumenter ställer allt högra krav på
vad vi äter och vad det får kosta. Behov och förväntningar på utbudet varierar däremot
desto mer: Trender, livsstil, generationstillhörighet och klass för att nämna några faktorer.
På denna viktiga matmarknad är det därför viktigt att fråga sig: Vilka möjligheter har
dagens och morgondagens konsumenter att påverka det som säljs i butiken och med det
sagt, har vi en fungerande marknad med en sund konkurrens?

Vi tar nu detta uppdrag vidare och som ett led i detta arbeta har vi gett revisionsbyrån PwC
i uppdrag att påbörja ett arbete med att systematiskt gå igenom om vi har en välfungerande
svensk livsmedelsmarknad, utifrån ett konsumentperspektiv. Först ut är en serie med
tre rapporter där de tre största kategorierna inom livsmedelsmarknaden – kött, mejeri &
ägg och bröd & spannmål – granskas.

KF undersökning – märkningar på livsmedel

KF har under hösten genomfört en konsumentundersökning där 1072 personer har svarat på frågor kring deras förtroende för livsmedelsbranschen. Studien visar bl.a. att en majoritet av de tillfrågade tror att det förekommer fusk i köttbranschen. Drygt 55 procent av de tillfrågade tror att det misstänkta fusket ligger hos producenterna, följt av butikerna. Förhållandevis få tror att bönderna fuskar.

DN.se – “Svenska konsumenter tror att köttbranschen fuskar”

Läs sammanfattningar av rapporterna

Här kan du ladda ner sammanfattningar av alla våra tre rapporter. Först ut var rapporten om köttmarknaden. Efter den kommer rapporten om mejeri- och äggmarknaden, och den tredje rapporten granskar den svenska bröd- och spannmålsmarknaden. Om du vill läsa hela rapporten så skriver du in din e-postadress för rapporten du vill läsa längre ner på denna sida.

Sammanfattning, rapport Kött
Sammanfattning, rapport Mejeri & ägg
Sammanfattning, rapport Bröd

Köttrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska köttmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Mejeri- och äggrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska mejeri- och äggmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Brödrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska bröd- och spannmålsmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska