Medarbetare

KF ledningsgrupp

Anders Dahlquist-Sjöberg, VD KF
Anders Dahlquist Sjöberg, VD


Pia Carlsson Thörnqvist, tf stabschef och chef medlem och varumärke


Thomas Svensson, ekonomichef samt tf chef juridik


Patrik Schinzel, chef kooperativ styrning


Emma Nilsson, chef opinionsbildning och kommunikation


Manfred Krieger, VD Med mera Bank

Stab


Pia Carlsson Thörnqvist, tf stabschef

Diana Zeljkovc, stabskoordinator (bild saknas)

Emma Strömberg, administratör (bild saknas)

Juridik


Thomas Svensson, tf chef juridik


Therese Magnusson, bolagsjurist

Jesper Neikter, bolagsjurist (bild saknas)

Jim Törnroth, bolagsjurist (bild saknas)


Johan Gustafson, bolagsjurist

Bibiliotek och arkiv


Michael Hagström


Per Persson

Demokrati, medlemmar och organisation


Pia Carlsson Thörnqvist, chef medlem och varumärke


Fanny Persson, tjänstledig


Linda Lindwall, strategisk utvecklare föreningar

Kommunikation och opinionsbildning


Emma Nilsson

Ekonomi


Thomas svensson, ekonomichef

Åsa Utterström, controller (bild saknas)

Chief Risk Officer (CRO)

Christer Jönsson (bild saknas)