Medarbetare

Här är vi som arbetar på KF

Tommy Ohlström
Verkställande direktör
tommy.ohlstrom@kf.se

Anders Dahlquist-Sjöberg
Vice vd och chefsjurist
anders.dahlquist-sjoberg@coop.se


Executive assistance

Christina Brandt
Assistent
christina.brandt@kf.se

Ralph Nicolaisen
Stabstöd
ralph.nicolaisen@kf.se


Bibliotek och arkiv

Michael Hagström
Företagsbibliotekarie
michael.hagstrom@kf.se

Per Persson
Arkivarie
per.persson@kf.se


Demokrati, medlemmar och kommunikation

Pia Carlsson Thörnqvist
Varumärkes- och organisationschef
pia.carlsson.thornqvist@kf.se

Fanny Persson
Medlemschef
fanny.persson@kf.se

Dan Jägerman
Medlemssamordnare i Syd
dan.jagerman@kf.se

Carina Thore
Medlemssamordnare i Svea
carina.thore@kf.se

Linda Lindwall
Strategisk utvecklare för föreningar
linda.lindwall@kf.se


Ekonomi

Thomas Svensson
Ekonomichef
thomas.svensson@kf.se

Åsa Utterström
Controller
asa.utterstrom@kf.se


Juridik

Anders Dahlquist-Sjöberg
Vice vd och chefsjurist
anders.dahlquist-sjoberg@coop.se

Johan Gustafsson
Bolagsjurist
johan.gustafsson@kf.se

Jesper Neikter
Bolagsjurist
jesper.neikter@kf.se

Jim Törnroth
Bolagsjurist
jim.tornroth@kf.se

Therese Magnusson
Bolagsjurist
Föräldraledig


Compliance

Stephanie Hsieh Albrektsson
Group Compliance Officer
stephanie.hsiehalbrektsson@kf.se


Opinionsbildning och kommunikation

Emma Nilsson
Chef opinionsbildning och kommunikation samt presskontakt
emma.nilsson@kf.se


Ägarstyrning

Patrik Schinzel
Chef ägarstyrning
patrik.schinzel@kf.se