Styrelsen

På KFs stämma väljer ombuden vilka som ska sitta i styrelsen. Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter. Sedan stämman den 13 april 2016 utgörs styrelsen av:

Anders Sundström, ordförande
Invald 2012. Ordförande 2013.
Ordförande i KF och Coop Sverige AB. Mångårig erfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet.


Annette Andersson
Invald 2016.
Vice ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Leg. psykolog och organisationskonsult, Feelgood Företagshälsa Malmö.


Ann-Kristine Johansson
Invald 2015.
Styrelseordförande Konsum Värmland. Flera styrelseuppdrag i Värmland. Egen företagare, senior rådgivare, riksdagsledamot 1994-2014.


Britt Hansson
Invald 2016.
VD och koncernchef OK ekonomisk förening. Lång erfarenhet från ledande befattningar i OKQ8 koncernen som bl.a. CFO för OKQ8 och VD för OKQ8 Bank samt från McDonald’s som Nordisk CFO. Styrelseledamot i bl.a. Folksam Liv, Apoteket Produktion & Laboratorier AB, Bra Bil AB, OK-Q8 AB. Civilekonom.


Håkan Smith
Invald 2016.
Ordförande i KF Göta sedan 2014, tidigare vd i samma förening. Ledamot i OK ekonomisk förening. Har en bred kompetens om kooperationen då han arbetat där i stora delar av sitt yrkesliv. Har dessutom på uppdrag av FN varit rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana.


Kenneth Östberg
Invald 2014.
Ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Landstingsråd, Landstinget Västmanland. Ombudsman.


Kristina Kamp
Invald 2016.
Styrelseledamot Konsumentföreningen Stockholm. Pensionsekonom på minpension.se


Maria Rudolphi
Invald 2017.
Styrelseordförande i Coop Mitt. Hon har varit ledamot i föreningsstyrelsen sedan 2001 då föreningen hette Konsum Gävleborg. Till vardags arbetar Maria som ansvarig för Folksams kundserviceverksamhet i Sverige.


Maj-Britt Johansson-Lindfors
Invald 2006.
Styrelseordförande i Coop Nord. Tidigare chef för ledarskapsakademien vid handelshögskolan i Umeå. Ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och förändring.


Stig Nilsson
Ledamot i Coop Väst styrelse. Arbetar som omvärldsbevakare i sin anställning. Tidigare varit KSO i Lysedils kommun och har en bred politisk och ekonomisk erfarenhet.


Sune Dahlqvist
Invald 2006.
Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm. Styrelseledamot i Folksam Sak och Atrium Ljungberg. Tidigare förhandlingschef i Hyresgästföreningen Stor-Stockholm.


Arbetstagarrepresentanter

Det finns också två arbetstagarrepresentanter med på styrelsemötena. De utses av Handelsanställdas Förbund. De är:


Rose-Marie Borgström
Handels/Butik i Nora.


Tobias Täpp
Handels/Lager i Västerås.

Och deras suppleanter är:


Johan Wiberg
KTF/Ledarna/Butikschef i Hagfors.


Maria Söderblom
Handels/Coop HK i Solna.