Påverka

Motioner till 2018
Här finns nu de motioner som kommit in från direktanslutna medlemmar.

För de direktanslutna medlemmarna så diskuteras motionerna på de direktanslutna ägarombudens årsmöten, där de ger en rekommendation till KF styrelse. Motionerna behandlas och beslutas på KFs stämma, eftersom det också är de direktanslutna medlemmarnas stämma.

Motioner med rekommendationer från årsmötet (nedladdningsbar pdf)

Protokoll från årsmötet (nedladdningsbar pdf)

Valda ombud till KF stämma (nedladdningsbar pdf)

 

Motioner 2018 (nedladdningsbar pdf)