Påverka

Motioner till 2018
Sista dag att lämna in motioner för direktanslutna medlemmar till 2018 var den 15 november 2017. Just nu formuleras svar till de motioner som har kommit in. På årsmötet för ägarombuden för de direktanslutna medlemmarna den 24 februari kommer motionerna att behandlas. Årsmötet formulerar en rekommendation till KFs styrelse inför KFs stämma i april.

På den här sidan kommer du att kunna följa processen framåt. Om du har några frågor om motionerna får du gärna kontakta oss på medlem@kf.se

Påverka KF genom att skriva en motion

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Motionen diskuteras och behandlas sedan på föreningsstämman, som då kan välja att skicka den vidare till KFs stämma. KFs stämma är vårt högst beslutande organ.

För att det ska räknas som en motion krävs det att du uppfyller vissa krav. Du behöver skriva en framställan där du beskriver bakgrunden, vilket som är problemet du har sett och hur du tycker att man kan lösa det. Efter det formulerar du ett yrkande. Det vill säga att du tydligt formulerar i en eller ett par att-satser vad du vill att årsmötet eller stämman ska fatta beslut om.

Till exempel:
Jag föreslår att KFs medlemsorganisation tar fram en utbildning om hållbarhet

Tre bra exempel på motioner som blivit verklighet är:

  1. Ett eget grönt varumärke (som blev Änglamark)
  2. Ett kaffe tillsammans med We Effects kaffeodlare (som blev Änglamarkskaffet)
  3. Att sluta sälja burhönsägg (ett initiativ som Coop fått fina priser för)

Du behöver skriva ditt namn, ditt id-nummer (det sjusiffriga som finns på ditt MedMera-kort) och ett telefonnummer så vi kan nå dig. Låter det krångligt? Ingen fara! Det går att ladda mer en motionsmall längs ner på denna sida. Använd gärna mallen och maila in din motion till medlem@kf.se, alternativt skickar du den per post till:

Kooperativa Förbundet
Att. KFs medlemsorganisation
171 88 Solna

För de direktanslutna medlemmarna så diskuteras motionerna på de direktanslutna ägarombudens årsmöten, där de ger råd till KFs styrelse. Motionerna behandlas och beslutas på KFs stämma, eftersom det också är de direktanslutna medlemmarnas stämma.

Motioner från föreningarna ska vara KF tillhanda senast den 15 januari. De direktanslutna medlemmarna hade sista inlämningsdag den 15 november.

Ladda ner motionsmall