KF antar nya stadgar och vidareutvecklar verksamhetsidén

År 2007

KFs föreningsstämma i april 2007 antog styrelsens förslag till nya stadgar. Förändringarna innebär anpassningar till ”Svensk kod för Bolagsstyrning” och att en ekonomisk förening kan bedriva sin kooperativa verksamhet i delägt bolag. Förändringarna innebär även att villkoren för medlemskap ändras för att KFs stöd till konsumentföreningar i besvärligt ekonomiskt läge ska kunna stärkas. Implementeringen av de nya medlemsvillkoren inleddes under året med förändringar av stadgarna inom respektive konsumentförening.
Stämman tog även beslut om en reviderad verksamhetsidé för svensk konsumentkooperation, där medlemsnytta i form av ekonomisk nytta och hållbar utveckling förtydligas som syftet med verksamheten:
”Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö”.

Källa:
KF verksamhetsberättelse 2007