KF huvudägare i Läckeby Water Group

År 2008

I början av 2008 förvärvade KF Invest 75 procent av aktierna i Läckeby Water Group. Läckeby Water Group är ett ledande anläggningsföretag i Sverige inom vatten- och avloppsrening samt produktion av biogas ur organiskt avfall. Under 2007 omsatte miljöteknikkoncernen drygt 500 miljoner kronor.

Läckeby Water Group har byggt anläggningar i ett 70-tal länder över hela världen med de viktigaste marknaderna i Asien och Skandinavien. I Asien finansieras många av projekten i samarbete med biståndsorganisationer såsom SIDA och Danida. Tillväxtmöjligheterna bedöms vara goda och Läckeby Water Group kommer att växa både organiskt och via förvärv. Förvärvet väntas generera god avkastning till KF Invest samtidigt som det ligger i linje med KFs strategi att förstärka fokuseringen på hållbar utveckling inom samtliga dotterbolag.

Källa:
KF Pressmeddelande 2007-12-11