Ny ledning för Coop Sverige 2008

År 2008

I december 2007 frånträder Thomas Evertsson sin befattning som vd i Coop Sverige. Vice vd Karl Wistrand tillträder omgående som tillförordnad vd och utses som ordinarie vd i februari.

Som en konsekvens av att KF blir ensam ägare tillsätts en ny styrelse i Coop Sverige i januari 2008:
Ordförande: Lars Idermark, vd och koncernchef KF

Övriga ledamöter:
Johnny Capor, CFO KF
Eivor Andersson, vd Ving
Knut Faremo, en av grundarna till NorgesGruppen och tidigare koncerndirektör
Mats Lundquist, konsultföretaget Ipsos, vice ordförande Konsumentföreningen Stockholm och styrelseledamot KF
Jan Sundling, tidigare vd och koncernchef Green Cargo
Håkan Ahlqvist, tidigare vd och koncernchef Lantmännen och Cerealiagruppen
Rose-Marie Johansson, arbetstagarrepresentant Handels
Lennart Wallkulle, arbetstagarrepresentant Handels
Frank Hjort, arbetstagarrepresentant KTF, suppleant
Elisabeth Andersson, arbetstagarrepresentant Handels, suppleant

I februari genomfördes även en större omorganisation inom Coop Sverige, där kedjedriften indelas i en enhet för Coop Supermarkets (Coop Nära, Konsum och Extra) och en för Coop Stormarknader (Coop Forum och Bygg).

Källa:
KF Pressmeddelande 2007-12-18, 2008-02-05
Coop Sverige Pressmeddelande 2008-01-11, 2008-02-12