Nytt bolag utvecklar Kvarnholmen

År 2006

KF Fastigheter AB bildade i november 2006 tillsammans med JM AB ett nytt bolag för att driva den fortsatta utvecklingen av Stockholms nya stadsdel Kvarnholmen i Nacka kommun. Därmed går ett av Sveriges största byggprojekt in i en ny fas med konkreta detaljplaner för att bygga 2 100 bostäder samt kommersiella lokaler och skolor. Kvarnholmen omfattar totalt 300 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta, vilket ger möjligheter att skapa cirka 2 100 bostäder och 90 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Sedan 2002 har KF Fastigheter, som ägare av området, tillsammans med Nacka Kommun arbetat fram planprogrammet för den fortsatta utvecklingen.
Kvarnholmen har varit i Kooperativa Förbundets ägo sedan 1920-talet och har under en stor del av detta århundrade spelat en viktig roll inom livsmedelsproduktionen i Stockholm. I början av 1990-talet flyttades KF:s industriella kvarnverksamhet på Kvarnholmen till Göteborg.

Källa:
KF verksamhetsberättelse 2007
KF Fastigheter pressmeddelande 2006-11-16