Personliga MedMera-kort

År 2006

Medlemmarna erbjuds att själva designa sitt MedMera-kort till en kostnad av 95 kronor.