Val av ägarombud

Som medlem och ägare i KF har du demokratiska rättigheter, du kan vara med och påverka. Bland annat kan du påverka genom att rösta fram ditt ägarombud som representerar dig i din butik och i KF.

Nästa val sker i januari 2018.

Från den 1 oktober 2017  kan du kandidera eller nominera någon annan till ägarombud för din/er butik, mer information kommer i höst.