Sveriges viktigaste konsumentkraft

Att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att bidra till en hållbar utveckling är kärnan i KFs verksamhet.

läs mer

Konsumentföreningen

KF består av 26 konsumentföreningar, från Coop Norrbotten i norr till Veberöd Konsumentförening i söder.

Läs mer

Stämma

Inflytandet från våra medlemmar är själva grunden för vår existens. Det finns flera sätt att påverka, men ett sätt är att delta aktivt på vår stämma.

Läs mer

Historiskt uppslagsverk

KFs historia är också berättelsen om människor, platser och innovationer. Här hittar du konsumentkooperationens historia från 1812 och framåt.

Läs mer