Arkiv

KF Bibliotek är ett samlingsnamn för våra verksamheter med arkiv och bibliotek. Arkivdelen är större än biblioteksdelen både vad gäller samlingarnas omfång och antalet efterfrågningar på materialet. Arkiv-verksamheten består av ett flertal stora och små arkiv.

Visual arkiv

Visual arkiv är namnet på vår arkiv-databas. Det är en förteckning över föreningar och företag med någon typ av anknytning till KF. Observera att vi inte har Visual arkiv tillgängligt eller sökbart på nätet utan enbart internt på plats i arkivet. Materialet är systematiserat och inordnat enligt det allmänna arkivschemat enligt nedan.

A. Protokoll
B. Arkivexemplar av utgående handlingar
C. Diarier
D. Register och liggare
E. Inkomna handlingar
F. Handlingar ordnade efter ämne
G. Räkenskaper
H. Statistik
J. Ritningar och Kartor
K. Fotografier
L. Trycksaker
Ö. Övriga handlingar

Föreningsarkiv

Sveriges alla föreningar, upphörda och verksamma. Protokoll, stadgar, berättelser, minnesskrifter, verksamhetsberättelser och fotografier. En stor del av materialet är mikrofilmat. Mikrofilm lånas ut per fjärrlån till andra bibliotek. Cirka 600 hyllmeter är mikrofilmat och är utlevererat till lokala arkiv. De flesta är folkrörelsearkiv.

Bildarkiv

Närmare en halv miljon bilder och fotografier från 1850-talet och framåt. Det är bilder från industrier, varuhus, stormarknader, möten, lagercentraler, butiker, personer, föreningar osv. Mycket är digitaliserat.

Förmedling, Copyright och Credit Line (pdf)
Hur vi levererar bilder digitalt via FTP (pdf)
Prislista, KF Arkiv och Bibliotek (pdf)

Ljudarkiv

Från år 1950 och framåt. Upptagningar av och med Albin Johansson, kongresser och möten. Röstarkiv med intervjuer och levnadsberättelser från ett stort antal både kända och mindre kända personer i den kooperativa rörelsen. Eller vad sägs om en helt okänd sånginspelning med Jussi Björling. Inspelningen gjordes med en enkel mikrofon på en NAF-kongress (Nordisk AndelsFond) år 1954. Musikinspelningar på skivor, kassettband mm. Mycket är digitaliserat.

Klipparkiv

Hundratuseltals artiklar från dags- och veckopress från 1850-talet till nutid. Riks- och lokalpress. Det handlar om enskilda föreningar, personer, konsumentkooperation, annonser och reklam, butiker, KFs arkitektkontor, jubileum, KF, debatter och insändare.

Ark-samling

Handskrivna brev, industrirapporter, utredningar mm.

Några arkivsamlingar med egen informationsbroschyr

KF Provkök (pdf)
Annonsbyrån Svea (pdf)
Sven-Åke Böök (pdf)
Gustavsberg (pdf)
Konsumentsbladet – en samling teckningar (pdf)

Föremålssamling

Knappar, medaljer, förpackningar, reklamföremål, skivor, broschyrer, cykel, flaggor, burkar, kläder mm.

Internationella Kooperativa Alliansen (IKA)

Möteshandlingar, rapporter mm.

Personarkiv

Kända personer som Albin Johansson, Maurits Bonow, Axel Gjöres, Harald Elldin, Torsten Odhe m.fl.

100-årsjubileum

Firandet av KF 100 år genererade en mängd nytt material i form av föremål (knappar, flaggor mm), skrifter mm.

Kassar och påsar

Samlingen består av tusentals olika motiv av såväl pappersbärkassar som plastpåsar. Plastpåsen introducerades nån gång i slutet av 60-talet i Konsum. Före dess var den faktiskt ovanlig i detaljhandeln. Det var istället bärkassar av papper som gällde. Samlingen består av bärkassar med olika motiv, storlek och ålder. Typiskt för kassar från 60-talet är att de ofta har tryckt reklam för KF:s varumärken som exempelvis Cirkel och Tend.

De äldsta daterade påsarna i samlingen – det finns säkert äldre dock ännu ej säkert daterade- kommer från sent 50-tal. Den största mängden påsar kommer från perioden 1983 till nutid. Det är rikstäckande påsar men också ett stort antal lokala varianter med bilder, jubileum och kampanjinfo i trycket.

Depona i Borlänge

En mycket stor mängd kartonger med främst material som sparas med hänsyn tagen till bokföringslagen. Men på grund av de många och stora organisationsförändringar som konsumentkooperationen genomgått de sista decennierna finns där också kartonger av mer historisk art.

Filmarkiv

Samlingen omfattar cirka 800 filmer och består av intern utbildningsfilm, reklamfilm, barnfilm, propagandafilm och dokumentärfilm. Drygt 500 filmer finns digitaliserade. Annoterad filmlista med titel, innehållsbeskrivning, årtal, längd osv. KF har sitt filmarkiv i AMF:s (Armé-, marin- och flygfilm) lokaler på Östermalm i Stockholm.

Hela filmlistan på AMF (pdf)
Filmlista med digitaliserat material (pdf)
Till AMF:s hemsida

Malmströmska samlingen

Cirka 5 000 glasnegativ från de kända stockholmsskildrarna, far och son Malmström.

Övrigt

KF är genom sitt arkiv och bibliotek medlem i Folkrörelsernas arkivförbund, Näringslivets Arkivråd och Centrum för Näringslivshistoria men sedan flera år tillbaka så har vi inget arkivmaterial där. Istället har materialet utlevererats till lokala arkiv runtom i hela Sverige.

Lista på dessa arkiv (pdf)