KFs Arkiv och Bibliotek

Merparten av KFs arkiv och bibliotek är placerat i Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.

RÄTTIGHETER – BILDER OCH MATERIAL SOM TILLHÖR KF

Det är fritt för vem som helst att ställa frågor om materialet via telefon eller e-post och vid forskning besöka arkivet efter medgivande från KF, som gör en bedömning från fall till fall utifrån syfte och planerad användning av materialet.

Vid önskemål att ta del av KFs material mejlas en ansökan till bildochfakta@naringslivshistoria.se och därefter tas beslut av KF om förfrågan beviljas. Efter godkänd förfrågan ges även skriftlig instruktion kring avgränsning av användningen och angivelse av källa samt i förekommande fall namn på eventuell fotograf.

Vid skriftliga publikationer är låntagaren skyldig att ge KF minst ett referensexemplar.

Eventuella kostnader för eftersökning samt förmedling av materialet står förfrågaren/forskaren för och debiteras efter vid var tid gällande prislista hos CfN.

Frågor rörande KFs material ställs till:
E-post: bildochfakta@naringslivshistoria.se
Tel: 08-634 99 00

Exempel på material som finns i arkiven

Föreningsarkiv

Sveriges alla föreningar, upphörda och verksamma. Protokoll, stadgar, berättelser, minnesskrifter, verksamhetsberättelser och fotografier. En stor del av materialet är mikrofilmat. Mikrofilm lånas ut per fjärrlån till andra bibliotek. Cirka 600 hyllmeter är mikrofilmat och är utlevererat till lokala arkiv. De flesta är folkrörelsearkiv.

Bildarkiv

Närmare en halv miljon bilder och fotografier från 1850-talet och framåt. Det är bilder från industrier, varuhus, stormarknader, möten, lagercentraler, butiker, personer, föreningar osv. Mycket är digitaliserat.

Från år 1950 och framåt. Upptagningar av och med Albin Johansson, kongresser och möten. Röstarkiv med intervjuer och levnadsberättelser från ett stort antal både kända och mindre kända personer i den kooperativa rörelsen. Eller vad sägs om en helt okänd sånginspelning med Jussi Björling. Inspelningen gjordes med en enkel mikrofon på en NAF-kongress (Nordisk AndelsFond) år 1954. Musikinspelningar på skivor, kassettband mm. Mycket är digitaliserat.

Filmarkiv

Samlingen omfattar cirka 800 filmer och består av intern utbildningsfilm, reklamfilm, barnfilm, propagandafilm och dokumentärfilm. Drygt 500 filmer finns digitaliserade. Annoterad filmlista med titel, innehållsbeskrivning, årtal, längd osv.

Klipparkiv

Hundratuseltals artiklar från dags- och veckopress från 1850-talet till nutid. Riks- och lokalpress. Det handlar om enskilda föreningar, personer, konsumentkooperation, annonser och reklam, butiker, KFs arkitektkontor, jubileum, KF, debatter och insändare.

Ark-samling

Handskrivna brev, industrirapporter, utredningar mm.

Några arkivsamlingar med egen informationsbroschyr

KF Provkök (pdf)
Annonsbyrån Svea (pdf)
Sven-Åke Böök (pdf)
Gustavsberg (pdf)
Konsumentsbladet – en samling teckningar (pdf)

Föremålssamling

Knappar, medaljer, förpackningar, reklamföremål, skivor, broschyrer, cykel, flaggor, burkar, kläder mm.

Internationella Kooperativa Alliansen (IKA)

Möteshandlingar, rapporter mm.

Personarkiv

Kända personer som Albin Johansson, Maurits Bonow, Axel Gjöres, Harald Elldin, Torsten Odhe m.fl.

100-årsjubileum

Firandet av KF 100 år genererade en mängd nytt material i form av föremål (knappar, flaggor mm), skrifter mm.

Kassar och påsar

Samlingen består av tusentals olika motiv av såväl pappersbärkassar som plastpåsar. Plastpåsen introducerades nån gång i slutet av 60-talet i Konsum. Innan dess var den ovanlig i detaljhandeln. Det var istället bärkassar av papper som gällde. Samlingen består av bärkassar med olika motiv, storlek och ålder. Typiskt för kassar från 60-talet är att de ofta har tryckt reklam för KF:s varumärken som exempelvis Cirkel och Tend.

De äldsta daterade påsarna i samlingen – det finns säkert äldre dock ännu ej säkert daterade – kommer från sent 50-tal. Den största mängden påsar kommer från perioden 1983 till nutid. Det är rikstäckande påsar men också ett stort antal lokala varianter med bilder, jubileum och kampanjinfo i trycket.

Övrigt

Lista på dessa arkiv (pdf)