Bibliotekskatalogen CoopCat

KFs bibliotek grundades 1927 och har sedan dess samlat ihop en stor mängd böcker, fotografier, protokoll och annat material.

Läs om bibliotekets 75-åriga historia från 2002 (pdf)

CoopCat

Bibliotekskatalogen CoopCat är bästa vägen in i stora delar av beståndet (monografier). Merparten seriella tryck och småtryck söks i kortkatalog. Vi har samlingar om bland andra Robert Owen, Utopier, Charles Fourier och kommuniteter. Samlingen har en ämnesmässig, organisatorisk, kronologisk och geografisk spännvidd med ett stort antal bokliga rariteter. Vid sidan av ämnet svensk kooperation, dess historia och nutid, finns det ett omfattande – främst historiskt – material om svenska folkrörelser. Men också litteratur om kooperation i andra länder och som internationell rörelse. KF Bibliotek har status som officiellt IKA-bibliotek (Internationella Kooperativa Alliansen). IKA representerar 750 miljoner medlemmar och har sitt säte i Genève.

Till Bibliotekskatalogen CoopCat (extern länk)

Kooperativa Vänner – ideell förening för kooperativ idé och historia

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föresläsningar, dokumentation, utställningar och utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt från etablerade kooperativa företag till ny kooperation.

Till kooperativa vänner (extern länk)

Samarbetspartner

Vi samarbetar med Riksbyggen, Tidningen Vi och Konsumentföreningen Stockholm i arkivfrågor. Det handlar om att ta om hand material, göra det mer tillgängligt, men också om att utveckla verksamheter.

Filmer på Youtube

Till historiskt filmarkiv på Youtube