Coops medlemmar och konsumentföreningar skänker tillsammans 5,3 miljoner kronor till krisinsatser i Ukraina

Coops medlemmar och de 28 konsumentföreningarna inom KF har tillsammans skänkt mer än 5,3 miljoner kronor till UNICEF och Röda Korset för krisinsatser på plats i Ukraina.

Coop har med anledning av kriget i Ukraina inlett ett samarbete med UNICEF där Coops medlemmar kan omvandla sina intjänade medlemspoäng till pengar och skänka till krisinsatser på plats i Ukraina. Drygt 22 000 poängdonationer har fram till idag gett 3,3 miljoner till UNICEFs viktiga arbete för att stötta barn och unga i krigets Ukraina. Insamlingen kommer fortsätta även framöver.

UNICEF bidrar bland annat med akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten till barn och unga i Ukraina.

Som ett komplement till medlemmarnas generösa gåvor till UNICEF har konsumentkooperationens 28 föreningar även valt att skänka totalt 2 miljoner kronor till Röda Korsets krisinsats i Ukraina. Röda Korset delar bland annat ut rent vatten, mat och hygienartiklar till familjer, ger första hjälpen till skadade och stöttar hälsokliniker med medicin och utrustning.

Insamlingen till Röda Korset har skett på initiativ av Konsumentföreningen i Stockholm och samtliga konsumentföreningar står bakom initiativet och har bidragit till insamlingen.

– Det finns en stor vilja från våra medlemmar att vara med och hjälpa till. Möjligheten att omvandla intjänade poäng till stöd för Ukraina känns därför helt rätt. När vi i föreningarna sedan skjuter till kapital blir det till en gemensam manifestation för Ukraina som vi gör tillsammans med våra medlemmar och ägare, säger Anneli Borg Lundgren, vd för Coop Värmland.

– Jag är stolt över att vi tillsammans kan vara med och bidra till att stötta människor i kris. Det som sker i Ukraina just nu är oacceptabelt och det utsätter människor för ett ofattbart lidande. Det känns viktigt att vi ger det stöd vi kan och därför tog vi initiativ till denna insamling inom konsumentkooperationen, säger Lars Ericson, vd i Konsumentföreningen Stockholm.

– Det känns fantastiskt att Coops medlemmar och våra konsumentföreningar kan samlas och visa vårt gemensamma stöd för Ukrainas befolkning i denna mycket bekymmersamma tid. Som medmänniskor vill vi alla vara med och bidra och hjälpa på de sätt vi kan. Både UNICEF och Röda Korset har en viktig uppgift att stötta och hjälpa människor och behöver vårt fulla stöd, säger Leif Linde, arbetande styrelseordförande i KF.

För mer information om Coops samarbete med UNICEF samt UNICEFS och Röda Korset arbete i Ukraina se respektive hemsida www.coop.se www.unicef.se www.rodakorset.se

För mer information:

Kontakta Coop Sveriges presstjänst 010-743 13 13