”Det glada konsumgänget” – en fejknyhet?

På förekommen anledning gräver jag denna vecka djupt i KF-arkivets annaler. I Dagens Nyheter under ”Namn och nytt” den 20 februari 2017 läser jag rubriken: ”Prickar för pickar”. Vilken lustig och fantasieggande rubrik, tänker jag och läser vidare. Genast känner jag igen den gamla berättelsen om den förmodade reklamkampanjen – ”Det glada konsumgänget”, som jag stött på så många gånger tidigare. Åtskilliga gånger har allmänheten vänt sig till KFs arkiv och undrat om det finns någon sanning i berättelsen. Idag när alternativa fakta dessvärre har blivit en realitet så hedrar det den som försöker ta reda på sanningen innan de sprider berättelser vidare.

O till Ö – två prickar med betydelse
I den lilla notisen står det att det var på det glada 70-talet som kampanjen med affischer över hela Stockholm basunerade ut buskapet med ”Det glada konsumgänget!” Förutom texten ska affischen ha varit försedd med en stor bild med brett leende ungdomar. Men det var först när någon kluddade dit två prickar ovanför o:et som det blev riktigt kul – Det glada könsumgänget! För visst var det väl i Konsum det hände – könsumgänget?

Man kan spekulera och fundera på hur det går till när en sådan här berättelse får fäste, kommer till och lever genom flera årtionden. Förutom att det ofta är kul och spännande med sexhistorier så kan man här skönja en kritisk underton. Ett stråk av njugg skadeglädje ligger i att Konsums egna småfolk – allmänheten – uttrycker sitt missnöje genom att kludda två prickar på affischer.

Är man det minsta konspiratoriskt lagd och tänker det värsta så ligger det nära till hands att se det som ett försök att via berättelsen misskreditera konsum. Det skulle i så fall inte vara första gången i vår historia som det sker. Sedan Konsumrörelsen kom till har det funnits en stark antikooperativ propaganda, som gjort allt för att sänka vår popularitet. En del grepp har varit fullt synliga, andra mer raffinerade och dolda. I spåren av konsums framgångssaga, med en stark självständig konsumentrörelse, har det växt ett ogillande och ett motstånd för det man uppfattat som ett hot mot rådande ordning. Precis som nu har det handlat om förtalskampanjer, beskyllningar, faktamanipulation, om kooperationens påstådda farlighet i kampen om marknad och makt.

Djupt i arkivets annaler
Jag vet inte vilken gång i ordningen det är som jag dubbelkollar den här berättelsen i arkivets annaler. Jag tittar i kartotek under fliken ”Kampanjer”, jag kollar alla datoriserade register, i databaser, på hyllor, i lådor som ingen rört på 20 år. Inte heller i mitt breda nätverk av kooperatörer av anställda på Konsum och Coop finns det någon som sett denna kampanj.

Folkligt snusk blir modern skröna
För mig är det en skröna, en faktoid, fram tills den dag någon träder fram med bilder eller omständigheter som leder det hela i bevis. Men jag kan erkänna att jag ibland sover dåligt om natten, för tänk om jag av en händelse en dag ramlar över bevis i arkivet som styrker riktigheten i denna seglivade skröna. Självklart kommer jag en sådan dag, slå på stora trumman, ändra mig och berätta sanningen. Men just nu är min ståndpunkt följande:

-Efter åtskilligt letande i historiens annaler får vi nu tyvärr meddela, den intet ont menande allmänheten, att kampanjen ”Det glada konsumgänget” aldrig sett solens ljus, utan troligen bara befunnits levande i folkdjupets mest mörka, snuskiga mentala bakgårdar.

Michael Hagström, företagsbibliotekarie