För en bättre värld

WeEffect – Konsumenter utan gränser i samverkan för en bättre värld

Varje dag året runt pågår ett slags tyst solidaritetsarbete från svenska konsumenter som syftar till att skapa en mer hållbar värld. Vanligt folk skänker pengar och bekämpar därmed fattigdom runtom i världen. Genom att hjälpa andra hjälper man sig själv och det gemensamma jordklotet. För bara 100 kronor kan 10 småbönder i Kenya gå på utbildning om hållbart jordbruk.

Utan gränser, 1957

År 2016 samlade konsumenter och medlemmar i KF och Coop in närmare 11.5 miljoner kronor till det kooperativa biståndsorganet WeEffect. Det är pengar som kommit in främst via organisationsbidrag, insamlingsbössor och det som kallas ”Bistånd på köpet”. Det finns flera insamlingskanaler men den nu snabbast växande är s.k. öresavrundning, då kunderna rundar upp till närmaste krona varje gång de handlar. En annan ny spännande kanal, som också växer, är den som erbjuds via Coops poängshop, där man som medlem kan välja att skänka insamlade poäng.

Insamlingsbössor får ge vika för betalkort
I takt med att kontanter som betalmedel alltmer försvinner ur marknaden ersätts det av betal- och kreditkort. Men det betyder inte att givmildheten avtar, den ligger kvar på ungefär samma nivå som den gjort de senaste fem åren, då dryga 57 miljoner kronor samlats in till WeEffect.

Insamlingskampanjen ”Utan gränser” startade 1958
Namnet ”WeEffect” kom först 2013 som ett resultat av ett betydande internt varumärkesarbete. Innan hette det ”Kooperation Utan Gränser” och kom till 1958. Det föregicks av en insamlingskampanj till förmån för ett kooperativt skolningsarbete i Östasien under namnet ”Utan gränser”. Första året fick man in cirka 1 miljon kronor från organisationer, enskilda personer och genom försäljning av nålar och brevmärken. Sedan dess har insamlingsverksamheten rullat på med kooperativt bistånd till länder i Asien, Latinamerika, östra Europa samt östra och södra Afrika.

Globen på Mosebacke

Utställning på Mosebacke
”Utan gränser” var också namnet på en utställning som gick av stapeln 1957 i samband med Internationella kooperativa alliansens kongress. David Westman, från KF:s annonsbyrå Svea, bestämde att det skulle handla om att se världen som en helhet, för ömsesidigt bistånd, mot ekonomiska gränser mellan länder och folk. Jordens rikedomar skulle skapa bättre villkor för alla människor genom fredlig samverkan. Oändlighetstecknet, den liggande åttan, användes första gången som kooperativ symbol för utställning och kongress. En 16 meter i diameter stor glob, gjord av Sven X:et Erixon dominerade utställningen på Mosebacke. Som besökare passerade man genom globen och fick på insidan ta del av en inverterad målning av jorden och X.ets vision om en gränslös värld. Det hela besöktes av 145 000 människor, däribland 600 kongressdelegater från hela världen.

Pantknappen

Konsumenter i kooperation en kraftfull bidragsgivare
Utöver WeEffect samlar KF och Coop också in pengar till Vi-skogen. Svenska konsumenter har under de senaste fem åren bidragit med totalt 120 miljoner kronor till de två kooperativa verksamheterna. För Vi-skogens räkning kommer pengar in via ”Biståndsknappen” i Coops pantmaskiner för flaskor och burkar. Mycket pengar kommer också via butikernas bärkassar. Jag kan konstatera att svenska konsumenter bryr sig om hur världen mår. Tillsammans i KF och Coop, varje dag, gör konsumenter världen lite bättre.

Michael Hagström, företagsbibliotekarie