Fortsatta medlemssatsningar för KF och Coop under 2023

Kooperativa Förbundets (KF) rörelseresultat för 2023 uppgick till 143 mkr. Koncernens nettoomsättning uppgick till 38 488 mkr (36 677). Under 2023 startade Coops nya automatiserade varuterminal i Eskilstuna som långsiktigt stärker medlemserbjudandet till konsumentföreningarnas nära fyra miljoner medlemmar. Under 2023 fick medlemmarna tillbaka 1,8 miljarder kronor i form av bäst pris för medlem, medlemsbonus och andra medlemserbjudanden.

– År 2023 präglades av ökade kostnader och fokus på matpriser. Inom hela Coop i Sverige är vi fast beslutna om att kunna leva upp till det som är grunden för konsumentkooperationen – att skapa långsiktig ekonomisk och hållbar nytta för våra medlemmar, säger Leif Linde, ordförande i KF.

Coop Sverige AB är ett helägt dotterbolag till KF. Coop Sverige redovisade för 2023 ett rörelseresultat på 109 mkr* (100) och en nettoomsättning på 38 202 (36 364). KF ägs av landets konsumentföreningar. Vid årsskiftet 2023/2024 samlade 27 konsumentföreningar 3 975 994 medlemmar, jämfört med 3 786 858 vid samma tid året innan. En ökning med 189 136 medlemmar.

– Under året som gått har vi kraftsamlat för att tydliggöra värdet av att medlem i Coop. Det är glädjande att så många valt att bli medlemmar och vi fortsätter arbetet med att skapa medlemsnytta. Det handlar långt ifrån bara om matpriserna, en viktig del är att underlätta för medlemmarna att göra mer hållbara val och äta mer hälsosamt, säger Marie Nygren, vd på Coop Sverige AB.

Under 2023 togs ett flertal viktiga steg för att både idag och i framtiden kunna leva upp till löftet till medlemmarna:

  1. Starten av det nya automationslagret i Eskilstuna. Det är den största investeringen som Coop i Sverige gör i modern tid. En effektiv varuförsörjning ut till butikerna är en grundförutsättning för att kunna hålla nere priserna och skapa medlemsnytta.
  2. Utökat fokus på lägre priser och bättre erbjudanden till medlemmarna. Vi lovar bäst pris för våra medlemmar och det ska märkas genom hela kundvarvet.
  3. Lagom till påsk sänkte Coop priset på frukt och grönt med 12 procent för medlemmar under drygt en månad.
  4. Bäst pris för medlem – omfattande kampanjer med ett stort antal varor med kraftig rabatt för medlemmar. Till exempel sänktes ett 100-tal varor med upp till 30 procent under två månader.
  5. Halverade priser på leksaker för medlemmar till jul. För sjunde året i rad sänker Coop priset på alla leksaker inför julen. Medlemskampanjen, och rabatten på 50 procent, gällde även barnkalasartiklar.
  6. Ny hållbarhetsstrategi. I slutet av 2023 togs beslut om en ny hållbarhetsstrategi som börjar implementeras under 2024. En viktig del i strategin är att hjälpa medlemmar och kunder att bidra till ett minskat klimatavtryck och en bättre miljö genom sitt sätta att handla och äta.
  7. Låga priser med hög kvalitet. Coops egna varumärken har det senaste året prisats som Bäst i Test vid ett flertal tillfällen. I hela åtta av ansedda tidningen Allt om Mats 14 senaste tester 2023 (läs fram till 24 oktober) har en vara från Coops egna varumärken knipit förstaplatsen.
  8. Varuterminalen i Eskilstuna är försedd med en takbyggd solcellsanläggning som består av ca 14 400 solpaneler med 6, 1 MW installerad effekt. På tomten har Coop byggt två egna tågspår där Coops 600 meter långa tåg med varor kan lasta och lossa flera gånger per dag.
  9. Coop Sverige AB gjorde en omställning av organisationen för att öka konkurrenskraften och kunna ge bättre priser och erbjudanden till medlemmarna. Förändringen innebar en kostnadsminskning om drygt 300 miljoner kronor.

KF bildades för 125 år sedan och firar detta bland annat genom att ge ut en bok om viktiga skeenden i konsumentkooperationens utveckling.

– Idag är Coop och konsumentkooperationen en utmanare på marknaden, precis som vid starten för 125 år sedan. Tillsammans är ett nyckelord inför framtiden. Det finns en enorm kraft i att tillsammans samla nästan fyra miljoner medlemmar som förfogar över drygt 800 butiker, från söder till norr, säger Leif Linde.

*rörelseresultat innan avsättningar för strukturkostnader