Från en vackrare vardag till hållbar konsumtion

Gregor Paulsson skrev 1919 den mycket uppmärksammade skriften ”Vackrare vardagsvara” som handlade om att konst, god formgivning och utsmyckning var något som borde vara tillgängligt för alla. Av den anledningen anlitades han av KF på 1930- och 1940-talet att på KFs kursgård i Saltsjöbaden hålla kurser i god smak för personalen.

Allmänheten har ingen smak
Från 1930-talet och framåt ägnar sig KF aktivt åt att producera och distribuera den goda vardagsvaran som formgivet glas, bordsserviser från KFs egna arkitektkontor och möbler. Men konsumenterna bjöd motstånd på de framtagna enkla vardagsvarorna, som inte efterfrågades. Det var en brist på intresse för ”den goda smakens interiörer” som några affärschefer i Eskilstuna uttryckte det.

I Konsumentbladet 1935 slog Gustav Näsström fast KFs uppgift: ”…allmänheten har ingen smak men den får smak.” KF tog med allvar på sig rollen som smakodlare och vägröjare för god, billig och demokratisk heminredning.

Idén var att Konsum med sina kunniga medarbetare och sitt omfattande butiksnät skulle sprida budskapet om den vackrare vardagsvaran i hela landet. På det sättet kom heminredning att bli en slags folkrörelse som också sammanföll med framväxten av folkhemmet. Det gamla ”lort-Sverige” fick ge vika för det nya moderna, rationella och funktionella. Hem med god standard till ett rimligt pris var något som alla skulle kunna få. Detta i sin tur banade väg för den konsumtionskultur som växte fram på 1950-talet, där varor av god kvalité och formgivning massproducerades, bl.a. på porslinsfabriken i Gustavsberg. KF hade genom studiecirklar, publikationer och forskning definierat den goda smaken och konsumtionsidealet. Inköp skulle vara rationella, praktiska och moraliska. Frågan om hur hemmet organiserades och inreddes var ett viktigt område för KFs konsumentupplysning.

Idag, dryga 80 år efter Näsströms utspel i Konsumentbladet, kan man notera att IKEA kampanjar om ”Demokratisk design”, vilket i grunden handlar om samma sak – att vanligt folk ska ha tillgång till god design och kvalité.

Var och en sin egen smakdomare
KF har sedan länge lämnat rollen som smakdomare åt folket. Sortimentet av denna typ av varor och bruksföremål i våra butiker har minskat dramatiskt. Idag är var och en sin egen smakdomare. Den enskilde medlemmen, kunden, påverkar utvecklingen genom sitt köpbeteende. Vilka val konsumenten gör är kanske inte så viktigt att ha koll på, än viktigare är det att butikerna erbjuder de hållbara alternativen, underlättar för alla att välja en hållbar konsumtion. Detta är vår roll idag!

Se filmen från Gustavsbergs porslinsfabrik

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie

Bildkälla: Auktionsverket