Uppslagsord År Artikel
Matsvinn i fokus År 2014 Coop stärker under året rutinerna och arbetar aktivt med att minska svinn. Inköpsrutiner och kontroller i butikerna förbättras. Leveransvolymerna för ...
KF får ny roll och organisation År 2014 Under året har ett arbete pågått för att utreda och konkretisera KF:s nya roll, huvuduppdrag och organisation. Arbetet som skett i samarbete med ...
Sustainable Brand Index År 2014 Sustainable Brand Index utser Coop till det mest hållbara varumärket bland svenska dagligvarukedjor och det tredje mest hållbara av alla företag
Coop inför miljöbättre plastkassar År 2014 Coop börjar på allvar som första dagligvarukedja i Sverige fasa ut plastkassar gjorda av ny oljebaserad råvara. Beslutet gäller det centrala sortimentet ...
Förbundsuppdragets stora strukturförändringar År 2014 Det nya förbundsuppdraget syftade till att effektivisera konsumentkooperationens struktur. Konsumentföreningen Svea och Coop Medlem Syd fusionerades med KF ...
Differ utser Änglamark till Sveriges grönaste År 2014 Varumärkesbyrån Differ utser Änglamark för andra gången till Sveriges grönaste varumärke efter en undersökning.
Coops Änglamarkspris – ”Svenskt på tallriken” År 2014 Sedan 2002 uppmuntrar Coop andras initiativ för en bättre miljö genom att varje år dela ut Änglamarkspriset. Allmänheten kan nominerar och röstar på ...
Fusion mellan Coop Norrbotten och Coop Malmfälten År 2014 I december samma år kom en avsiktsförklaring om fusion mellan Coop Norrbotten och Coop Malmfälten. En fusionen som innebar att föreningen täckte ca. 25% av ...
Coop ger grispeng till bönder År 2014 Coop stärkte sin ställning inom djurvälfärd bland annat genom att tillsammans med Scan initiera en ”grispeng” till bönder som bedövar sina grisar innan ...
Ambitiösa målsättningar för We Effect År 2014 Konsumentkooperationens satte som mål är att insamlingen till We Effect och Vi-skogen ska öka med minst 30 procent till 2020, jämfört med 2008 (justerat ...