KF söker ny ägare till Vi Media

KF har under ett antal år arbetat för att renodla verksamheten för att koncentrera sig på kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln. Som ett led i renodlingen har KF beslutat att avyttra mediebolaget Vi Media.

– Beslutet att avyttra Vi Media är den del av den stora strukturförändringen inom KF och Coop i Sverige som bland annat innebär att alla Coopbutiker idag ägs av landets 26 konsumentföreningar. Vi lägger all kraft på att skapa nytta för våra nästan fyra miljoner medlemmar i form av bra priser, attraktiva erbjudanden och underlättar för dessa att göra hållbara val i sin vardag, säger Thomas Svensson, CFO och ägaransvarig på KF.

Vi Media ger ut Sveriges ledande kulturtidskrifter Tidningen Vi och Vi Läser, arrangerar event och resor och erbjuder även uppdragspublicering. Bolaget har sitt ursprung i tidningen Konsumentbladet som gavs ut första gången 1913, men har alltid haft en självständig roll gentemot KF som ägare.

De senaste åren har en framgångsrik digital satsning gjorts för att framtidssäkra verksamheten. All journalistik i Tidningen Vi och Vi Läser erbjuds numera digitalt, även som ljudmedia. Detta har tagits emot mycket väl av läsarna och ledde 2023 till ökade läsarintäkter.

– Vi Medias journalistik är unik och behövs mer än någonsin i dagens samhälle, samtidigt förändras ju medielandskapet kraftigt. Vi är angelägna om att verksamheten ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas många år framöver och söker därför en ny ägare som kan erbjuda detta, säger Thomas Svensson.

För mer information:
Maria Hamrefors, styrelseordförande Vi Media, telefon: 070-601 92 05.
Coop/KF pressjour: media@coop.se eller telefon 010-743 13 13.