KFs vice vd Anders Dahlquist-Sjöberg är ny ordförande i Svensk Kooperation

– Det är med en känsla av stolthet och tacksamhet som jag övertar stafettpinnen och ansvaret som ordförande i Svensk Kooperation efter Anna-Karin Hatt (LRF). Jag är övertygad om att de kooperativa och ömsesidiga företagen har mycket att bidra med i en föränderlig värld, särskilt eftersom vi förenar affärsnytta med demokratiska värderingar. Jag hoppas därför att vi kan jobba mer för att öka kunskapen om den kooperativa företagsformen och den potential som kan utvinnas ur den associationsformen, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ny ordförande i Svensk Kooperation.

Ordförandeskapet i Svensk Kooperation roterar mellan LRF och KF. Tidigare ordförande i Svensk Kooperation var Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF.

Svensk Kooperation är en paraplyorganisation som är öppen för alla kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige. Ett 60-tal kooperativa och ömsesidiga företag samt organisationer är medlemmar i Svensk Kooperation.