Konsumentföreningar

26 konsumentföreningar är medlemmar i KF. Från Coop Norrbotten i norr till Veberöd Konsumentförening i söder. Dessa är så kallade detaljhandelsdrivande, vilket innebär att föreningen själv driver sina butiker. Historiskt har vissa konsumentföreningar ibland överlåtit butiksdriften till bolag inom KF-familjen.

Har du ett Coop-kort är du medlem i en konsumentförening, konsumentföreningen är medlem i KF och KF äger Coop. Det är så det hänger ihop.