Kooperativ portalfigur

Dr. William King levde 1786 – 1865 och verkade som lärare, läkare och filantrop. Han studerade historia, filosofi, ekonomi och matematik vid universitet i Cambridge. Efter medicinska studier i Paris blev han läkare vid St. Bartholomew´s sjukhus.

Tidskriften ”The Co-operator” spred idéerna
William King får ofta epitetet och eftermälet ”Kooperationens fader” vid sidan av Robert Owen. Hans liv och gärning är trots detta relativt okänd trots att han för många är en portalfigur. De kooperativa idéerna växte fram ur en stark vilja att utrota den allmänt utbredda fattigdomen i England. Han startade en kooperativ affär i hemstaden Brighton. 1928 startade han tidskriften ”The Co-operator” som blev hans personliga bidrag till utvecklingen av kooperativa idéer. ”The Co-operator” fick stor spridning och blev en viktig inspirationskälla för den första generationens kooperatörer, däribland de kända vävarna och pionjärerna i Rochdale. Tidskriften som endast gavs ut i drygt två år blev en källa till bildning och enighet i en annars ganska splittrad kooperativ rörelse.

Kooperationen gör arbetare lyckliga
King’s skrivande i ”The co-operator” fyllde ett tomrum och han bidrog med nya filosofiska vinklingar och praktiska råd. Kooperationen var enligt honom endast något för arbetarklassen, inte för de rika. Han ville att fler arbetare skulle öppna butiker för att pressa priserna på nödvändiga varor. Arbetarna kunde få ut mer av sina pengar om de själva organiserade butikerna och tog bort profithungriga mellanhänder. I sin vision såg han också arbetarägda fabriker. Följande fras inledde varje nytt nummer av The Co-operator: ”Knowledge and union are power. Power, directed by knowledge is happiness. Happiness is the end of creation.”

Pionjärerna I Rochdale
King´s idéer möjliggjorde bildandet av runt 400 kooperativa föreningar i England mellan 1820-1830. Denna rörelse kring honom och hans idéer hade ett snabbt förlopp och kulminerade 1835 för att sedan sakta erodera bort. Föreningarna kallade till kongresser där Robert Owen var den ledande portalfiguren. Det var först med de ”tjugoåtta vävarnas förening”, The Equitable Pioneers Society i Rochdale 1844, som de elementära grundlinjerna för konsumentkooperativa företag kom fram. Idéerna bar på arv både från William King och Robert Owen vilket visade sig i förklaringen om föreningens ändamål.

Idéarvet från pionjärerna i Rochdale – 7 kooperativa principer.

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie