Kooperativa Förbundet föreslår utdelning på insatskapitalet

KFs resultat ökade med 663 miljoner kronor under 2021 jämfört med föregående år till 618 miljoner kronor. Resultatet gör att styrelsen föreslår en procent i utdelning på insatskapitalet.

– Det är första gången på tio år som KF gör en utdelning på insatskapitalet och det är självklart väldigt roligt att vi kan göra det nu. Totalt blir det 14,8 miljoner kronor som delas ut till de 28 konsumentföreningarna i Sverige, säger Leif Linde, arbetande styrelseordförande i KF.

Under verksamhetsåret 2021 har KF genomfört en strukturförändring med följden att all butiksverksamhet ska ägas och drivas av konsumentföreningar och att samhandeln ska drivas av KF-koncernen via dotterbolaget Coop Sverige AB.

– I och med denna förändring får KF tydligare fokus på den gemensamma verksamheten och större möjligheter att gemensamt utveckla bland annat priser, hållbarhet, logistik och digitalisering. Utöver förändrade ägarstrukturer inom koncernen, har cirka 900 000 medlemmarna som var direktanslutna till KF fått sitt medlemskap i den förening där man är folkbokförd. Jag är övertygad om att dessa åtgärder kommer stärka såväl medlemmarnas möjligheter till delaktighet och påverkan som kooperationens roll framåt och därmed bidra till utveckling av affären, säger Leif Linde.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,3 miljarder kronor vilket är något mindre jämfört med föregående år och beror i huvudsak på ändrade konsumtionsmönster till följd av pandemin.

För mer information, kontakta Marcus Jonsson 076 107 85 14