283 miljoner i resultat

Kooperativa förbundets resultat för 2018 uppgick till 283 miljoner kronor

Rörelseresultatet för KF-koncernen uppgick till 162 mkr (255) och resultat efter finansiella poster uppgick till 298 mkr (326). Årets resultat uppgick till 283 mkr (330). Omsättningen ökar till drygt 33 miljarder kronor.

-För KF har 2018 präglats av resultatförbättringar i merparten av våra bolag. Året har också inneburit stora investeringar i butiksverksamheten och onlinesatsningar. Vi har skapat en stabil finansiell grund för vår verksamhet och ett resultat som ligger i linje med förväntningarna, säger Tommy Ohlström, ordförande i KF, om 2018 års ekonomiska resultat.

-Under 2018 har vi lagt grunden för ett effektivt, modernt och växande Coop genom en ny samverkansmodell inom Coop och med en ny gemensam strategi. Vi har fattat viktiga beslut om bland annat våra butiksformat, satsningar på online och på vårt kommersiella erbjudande – allt för att driva tillväxt, säger Magnus Johansson, vd Coop Sverige AB.

-Det är tillfredsställande att Coop växer totalt sett även om vi har mycket kvar att göra. Vi är också glada att vi inom Coop Sverige AB, som ju bara är en del av verksamheten, kan visa ett förbättrat resultat i år samtidigt som vi i vår verksamhet skapat tillväxt och effektiviseringsvinster för drygt 300 miljoner kronor som vi fört vidare inom Coop, säger Magnus Johansson.

KFs dotterbolag Vi Media AB, Vår Gård Saltsjöbaden, KF Fastigheter, MedMera Bank, Coop Sverige AB samt Coop Butiker & Stormarknader går alla med vinst. Det nybildade Coop Online är fortfarande i uppstartsfasen med de behov av nyinvesteringar som krävs. Det har bland annat gjorts satsningar på en ny e-handelsplattform vilket har påverkat resultatet.

-Utmaningen, som vi delar med alla andra aktörer i dagligvaruhandeln, är att tjäna pengar online. Det negativa resultatet återspeglar en satsning för framtiden, och det är viktigt att komma ihåg att online och den fysiska butiken inte är två separata spår. Båda kanalerna måste utvecklas tillsammans. Vi kommer fortsätta att erbjuda medlemsnytta i båda kanalerna, säger Tommy Ohlström.

Under 2017 fattade Coop och KF beslut om nya regler för den gemensamma samhandeln. Under 2018 har det i enlighet med de besluten skapats förbättrade strukturer för hur föreningar och bolag ska jobba tillsammans för att öka både effektivitet och medlemsnytta.

-2018 var ett uppstartsår för vårt nya sätt att arbeta och förhålla oss till varandra. KFs ägarfunktion har blivit mycket tydligare och starkare under 2018. Nu går vi in i 2019 med det arbetssätt och de förutsättningar vi vill ha och vi känner oss försiktigt optimistiska inför det kommande året, avslutar Tommy Ohlström.

Du hittar årsredovisningen på KFs hemsida, https://kf.se/stamma/stamma-2019/

För mer information kontakta
Anna Wennerstrand tf kommunikationsansvarig Kooperativa Förbundet 076-798 08 74