Kooperativa sektorn ökar med 130 miljarder på fem år

På fem år har den kooperativa sektorn ökat med 130 miljarder och omsättningen uppgår till över 500 miljarder kronor år 2021, erfar organisationen Svensk Kooperation. 

Svensk Kooperation har återigen, sin årliga tendens trogen, tagit fram statistik som visar på den kooperativa sektorns storlek och utveckling. Rapporten Det kooperativa Sverige 2021 visar att framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några.

– På fem år har den kooperativa sektorn ökat med 130 miljarder. Det är ett styrkebesked att sektorn lyckats växa trots en global pandemi. Detta bekräftar det som forskare sedan tidigare belagt, nämligen att kooperativa och ömsesidiga företag är motståndskraftiga och bra på att klara ekonomiska kriser, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

Rapporten ger en sammanställning över de 100 största kooperativa företagen och de ömsesidiga företagen i Sverige 2021, och därtill unik kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige. Rapportförfattarna har hämtat uppgifter från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor som sedan sammanställts och analyserats.

Läs mer och ladda ner rapporten på Svensk Kooperations hemsida »