Leif Linde föreslagen för omval som ordförande för Kooperativa Förbundet

Den 14 april håller KF förbundsstämma, den 122 i ordningen, på Vår Gård i Saltsjöbaden. Stämman kommer att hållas digitalt med viss möjlighet till fysiskt deltagande. På dagordningen för stämman står bland annat val av ny förbundsstyrelse, godkännande av stadgeändringar och behandling av de motioner som har inkommit till stämman.

Inför förbundsstämman har valberedningen tagit fram ett förslag till ny styrelse för KF 2021-2022. Val kommer att ske av ny styrelseordförande och tio ledamöter, varav styrelseordförande är föreslagen för omval och två ledamöter är föreslagna för nyval.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

 • Leif Linde, Nyköping, styrelseordförande (Omval)
 • Britt Hansson, Stockholm (Omval)
 • Jan Johnson, Värmdö (Omval)
 • Maria Rudolphi, Gävle (Omval)
 • Stig Nilsson, Lysekil (Omval)
 • Caroline Ullman-Hammer (Omval)
 • Peter Renkel, Umeå (Omval)
 • Kerstin Wallentin, Järfälla (Omval)
 • Jesper Josbrant, Luleå (Omval)
 • Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad (Nyval)
 • Håkan Thorell, Karlstad (Nyval)

LEIF LINDE, NYKÖPING, STYRELSEORDFÖRANDE (OMVAL)

Leif Linde, som har vigt stora delar av sitt arbetsliv åt svensk kooperation, valdes till ny ordförande för Kooperativa Förbundet vid stämman 2020. Leif har lång erfarenhet av kooperativt arbete och har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom KF, Riksbyggen och Konsumentföreningen Svea. Han har även varit förbundssekreterare för ABF och generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen.

Vid sidan av sitt engagemang i KF är Leif Linde ordförande i Fonus, ledamot i Folksam Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. Han är även ordförande i arbetsgivarföreningen Fremia (f.d. KFO).

MAILIS CAVALLI-BJÖRKMAN, STRÖMSTAD (NYVAL)

Till ny ledamot i KFs styrelse föreslår valberedningen Mailis Cavalli-Björkman. Hon är 67 år, bor i Strömstad och har en socionomexamen från förvaltningslinjen på Socialhögskolan vid Göteborgs universitet. Vid sidan av sitt kooperativa engagemang, i nuläget som vice ordförande i styrelsen för Coop Väst, är hon involverad i LACB Holding AB och Rutger Cavalli-Björkman AB. Bland hennes yrkeserfarenheter finns bland annat personalchef (1980–1994) och kommunchef (1994–2004) i Strömstads kommun, projektledare hos Kommunförbundet Fyrbodal (2010–2013) samt delägare i Miljöbilscentralen AB (2013–2019).

HÅKAN THORELL, KARLSTAD (NYVAL)

Till ny ledamot i KFs styrelse föreslår valberedningen även Håkan Thorell. Han är 61 år och är sedan förra året ordförande i styrelsen för Coop Värmland. Håkan, som är jurist, har haft flera uppdrag inom svenskt näringsliv. Som exempel kan nämnas ordförandeskap i Handelskammaren Värmland, Rottneros Park och Trädgård AB och i Danske Banks lokalstyrelse i Värmland. Håkan Thorell har även arbetat som advokat på Werners advokatbyrå i tio år, varit VD och koncernchef för OF Ahlmarks i tio år och partner för Ernst & Young Law under fyra år. Han har sin jur kand-examen från Uppsala Universitet 1985.

Material inför stämman finns tillgängligt på sidan Stämma 2021 »

Separat pressinbjudan kommer att skickas ut för att delta digitalt. Anmälan krävs för deltagande.

KF STÄMMA

 • 14 april kl 10.00-11.30
 • Vår Gård Saltsjöbaden

För mer information kring stämman eller valberedningens förslag kontakta
Toofan Salehpour, KF, toofan.salehpour@kf.se