Tillsammans gör vi en bättre affär!


Kooperativa Förbundet sedan 1899

22 motioner med förbättringsförslag från medlemmar

Som medlem och ägare i Coop kan du hjälpa oss att bli ännu bättre. Du kan förändra saker på riktigt. Ett sätt att påverka vår verksamhet är att skriva en motion. Sista svarsdatum var den 15 november för våra direktanslutna medlemmar och vi har fått in 22 motioner.

Läs mer här

KF går med 330 mkr i vinst

KF-koncernen redovisar en vinst för 2017 på 330 miljoner kronor. »KF går med vinst, men rörelseresultatet är för blygsamt. Min framtidstro är dock stark, för nu har vi skapat förutsättningar för starkare resultat framöver«, säger Tommy Ohlström, VD i KF.

KF årsredovisning, 2017

Marie Nygren utsedd till ny vd för Kooperativa Förbundet

Marie Nygren har utsetts till ny vd för Kooperativa Förbundet. Marie Nygren är idag vice vd för Systembolaget och tillträder sin nya tjänst till sommaren. Anders Dahlquist-Sjöberg fortsätter som vice vd för KF.

Ny VD – Marie Nygren

På konsumentens sida sedan 1899

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag där största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.