KF granskar livsmedelsmarknaden!


– Fungerar marknaden för konsumentens bästa?

Dags att granska livsmedelsmarknaden

Vad vi äter blir allt mer viktigt. Intresset för god mat, för olika dieter, för hållbar livsmedelsproduktion är några av de trender som präglar samtal i morgonsofforna, sociala medier och vid matbordet. Det hänger ihop med att vi som konsumenter ställer allt högra krav på vad vi äter och vad det får kosta. Behov och förväntningar på utbudet varierar däremot desto mer: Trender, livsstil, generationstillhörighet och klass för att nämna några faktorer.

På denna viktiga matmarknad är det därför viktigt att fråga sig: Vilka möjligheter har dagens och morgondagens konsumenter att påverka det som säljs i butiken och med det sagt, har vi en fungerande marknad med en sund konkurrens?

Vi tar nu detta uppdrag vidare och som ett led i detta arbeta har vi gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att påbörja ett arbete med att systematiskt gå igenom om vi har en välfungerande svensk livsmedelsmarknad, utifrån ett konsumentperspektiv. Först ut är en serie med tre rapporter där de tre största kategorierna inom livsmedelsmarknaden – kött, mejeri, ägg, bröd och spannmål – granskas.

KF undersökning – märkningar på livsmedel

KF har under hösten genomfört en konsumentundersökning där 1072 personer har svarat på frågor kring deras förtroende för livsmedelsbranschen. Studien visar bl.a. att en majoritet av de tillfrågade tror att det förekommer fusk i köttbranschen. Drygt 55 procent av de tillfrågade tror att det misstänkta fusket ligger hos producenterna, följt av butikerna. Förhållandevis få tror att bönderna fuskar.

DN.se – “Svenska konsumenter tror att köttbranschen fuskar”

Läs sammanfattningar av rapporterna

Här kan du ladda ner sammanfattningar av alla våra tre rapporter. Först ut var rapporten om köttmarknaden. Efter den kommer rapporten om mejeri- och äggmarknaden, och den tredje rapporten granskar den svenska bröd- och spannmålsmarknaden. Om du vill läsa hela rapporten så skriver du in din e-postadress för rapporten du vill läsa längre ner på denna sida.

Sammanfattning, rapport Kött
Sammanfattning, rapport Mejeri & ägg
Sammanfattning, rapport Bröd

Skriv en motion före 15 nov

Som medlem och ägare i Coop kan du hjälpa oss att bli ännu bättre. Du kan förändra saker på riktigt. Ett sätt att påverka vår verksamhet är att skriva en motion. Gör det före den 15 november 2018.

Så går det till

Dina personuppgifter är viktiga

För oss på Kooperativa förbundet är det viktigt att de personuppgifter du anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. Här redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Dina personuppgifter är viktiga för oss!

GDPR-utbildning för medlemmar

GDPR är den nya europeiska lagen om personuppgifter. Här får du veta hur lagen påverkar ditt arbete och hur vi jobbar för att skydda våra anställda och våra medlemmars personuppgifter.

Utbildning på 20 min

Ny ordförande för KF

Tommy Ohlström är ny ordförande för Kooperativa förbundet (KF). Det beslutade en enig förbundsstämma onsdagen den 18 april 2018. Han tar över ordförandeklubban efter avgående ordförande Anders Sundström.

Läs pressmeddelandet

KF går med 330 mkr i vinst

KF-koncernen redovisar en vinst för 2017 på 330 miljoner kronor. »KF går med vinst, men rörelseresultatet är för blygsamt. Min framtidstro är dock stark, för nu har vi skapat förutsättningar för starkare resultat framöver«, säger Tommy Ohlström, VD i KF.

KF årsredovisning, 2017

Stämmohandlingar 2018

Välkommen till 2018 års stämma för Koopera­tiva förbundet (KF). Stämman äger rum onsdagen den 18 april 2018 på Vår Gård, Saltsjöbaden, kl 11:30. Här finner du alla stämmohandlingar och årsredovisningen med verksamhetsberättelse för 2017.

Visa stämmohandlingarna

Rekord i ägarombudsval

Den 22 januari–4 februari 2018 var det ägar­ombudsval i 400 av våra butiker. Fler än 60 000 medlemmar engagerade sig i ägarombudsvalet 2018. Det är ett historiskt högt deltagande. För första gången kunde medlemmarna välja sina ombud direkt i butiken.

Om ägarombudsvalet

Har plastpåsen en framtid?

En ny lag som innebär att alla butiker måste informera sina kunder om vilken miljöpåverkan deras bärkassar har började gälla nyligen. För mer än 50 år sedan kom de första plastpåsarna ut i dagligvaruhandeln. Bärkassarna har sedan dess gjort ett segertåg genom Sverige och världen…

Den ifrågasatta plastpåsens historia

Utopins återkomst!

Konsumentkooperation är en storslagen idé när det handlar om att lösa människors gemensamma behov och drömmar. I alla tider har människor drömt om bättre liv och bättre samhällen och utopiska samhällsbildningar har därför lockat och kommit att spela en roll i kooperationens historia och utveckling. Idéer, visioner och drömmar har varit med och styrt utvecklingen.

Utopins återkomst!

Motioner 2018

Som medlem och ägare kan du skriva en motion till din förening. Till exempel är Coops varumärke Änglamark ett resultat av en motion. Nu finns motionerna från direktanslutna medlemmar att läsa. De kommer att behandlas först på direktanslutna medlemmars årsmöte, som sedan ger råd till KFs stämma.

Motioner 2018

Ny affärsmodell

Kooperativa Förbundet har lagt grunden till nästa fas i Coop Sverige AB:s utveckling. KF:s styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att införa en ny affärsmodell. Den syftar till att utveckla affärsrelationer mellan en modern grossiströrelse och butiksdriften, till vilken nu Konsumentföreningen Stockholm knyts närmare.

Om förändringen

Köttrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska köttmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Mejeri- och äggrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska mejeri- och äggmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Brödrapporten

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att få tillgång till KFs rapport om den svenska bröd- och spannmålsmarknaden.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

KFs stämma 2017

Den 19 april 2017 är det dags för KFs högsta beslutande organ att sammanträda. Stämman består av 101 ombud och beslutar om bl.a. stadgeändringar och de inkomna motionerna under det senaste året. Det är också stämman som utser KFs styrelse.

Läs mer

Årsredovisning 2016

KF har släppt sin årsredovisning för 2016. För andra året i rad gör vi ett mycket bra resultat, vilket till stor del beror på den renodling som pågått under de senaste åren. Nytt för i år är dock att vi låtit Vi media göra årsredovisningen. Den innehåller året som gått i siffror, men också spännande intervjuer och artiklar om allt från delningsekonomi till ägarombud.

Visa KF:s årsredovisningar