Marie Nygren utsedd till ny vd för Coop Sverige

KFs styrelse har från och med idag 22 februari utsett Coops tillförordnade vd Marie Nygren till ny ordinarie vd för Coop Sverige. KFs styrelseordförande Leif Linde fortsätter som arbetande styrelseordförande i KF. Leif Linde utsågs till ordförande i Coop Sveriges styrelse i samband med att Marie Nygren tillträdde som tillförordnad vd i slutet av december förra året.

– Jag känner mig förväntansfull och ser fram emot uppgiften att få fortsätta att leda Coops utveckling. Coop har de senaste åren tagit stora kliv framåt och genomfört ett stort antal viktiga investeringar i digital infrastruktur och automatiserade processer. Det arbetet kommer att fortsätta i samma höga takt som innan. Samtidigt ska vi fortsätta att differentiera vårt erbjudande och skapa relevans i alla situationer för våra medlemmar och kunder. Jag ser fram emot utrullningen av vårt nya butiksformat X:-tra, det fortsatta arbetet med att utveckla vår digitala kundresa för att möta digitaliseringen som sker i samhället, men också det världsledande arbetet vi gör inom hållbarhet med hållbarhetsdeklarationen, säger Marie.

– Jag har under de knappa två månader som har gått sedan jag tillträdde som tillförordnad vd sett den stora kompetens, engagemang och stolthet över vår verksamhet som finns bland alla medarbetare inom Coop och jag är glad över att vi tillsammans nu kan stärka Coops konkurrenskraft och fortsätta vår utvecklingsresa. Vi har idag ett starkt erbjudande till våra medlemmar och kunder och målsättningen framåt är att vi tillsammans ska utveckla det ytterligare så att vi blir Sveriges viktigaste konsumentkraft, säger Marie Nygren, vd för Coop Sverige.

– Vi är väldigt glada över att Marie Nygren vill fortsätta i rollen som vd för Coop Sverige. Vi har stora förhoppningar om att den strategi som är beslutad för Coop ska fortsätta bidra till verksamhetens starka utveckling och möta våra medlemmars behov. Marie har både rätt driv och erfarenhet för att fortsätta utveckla Coops erbjudande och skapa rätt förutsättningar för lönsam samhandel och tillväxt tillsammans med de butiksdrivande konsumentföreningarna, säger Leif Linde, KFs styrelseordförande, i en kommentar.

För mer information, kontakta Coops presstjänst 010-743 13 13