Om direktanslutna medlemmar

KF har cirka 930 000 direktanslutna medlemmar. Du som tidigare var medlem i Konsumentföreningen Svea eller Coop Medlem Syd (tidigare Konsumentföreningen Solidar) är sedan den 1 maj 2015 direktansluten medlem i KF.


 

Som direktansluten medlem kan du vara med och påverka. Antingen genom att kontakta ditt ägarombud i din butik, eller genom att skriva en motion. Du kan såklart också engagera dig ännu mer genom att kandidera som ägarombud.