MedMera Bank

MedMera Bank

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till KF. Sedan 2007 bedriver MedMera Bank bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn.

MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och affärsnytta till Coop-butikerna och därigenom skapa lönsamhet som säkrar bankens framtid. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda konsumentkooperationens 3,4 miljoner medlemmar ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Förutom Coop MedMera Betalkort erbjuder banken kontoprodukter, privatlån och inköpskort för juridiska personer.

Banken ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen och för vissa anslutna partners. MedMera Bank har idag cirka 50 anställda, men samarbetar tätt med den övriga koncernen.

Vd för MedMera Bank är Manfred Krieger.

Kapitaltäckning

Informationen om MedMera Bank AB:s kapitaltäckning avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).

För bolaget gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Bolaget har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att bolagets kapital även täcker eventuella andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.