Nytt i styrelsen för Svensk Kooperation

Från och med idag är Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd för KF, ny ordförande för Svensk Kooperation. Ny vice ordförande är Paul Christensson, vice ordförande för LRF och Södra, och ny styrelseledamot är Marita Wolf, styrelseledamot i Arla.

– Jag ser framemot att åter vara ordförande. Svensk Kooperation är en viktig organisation där vi tillsammans jobbar för att lyfta och främja den kooperativa företagsformen i Sverige. Kooperativa och ömsesidiga företag är en betydelsefull del av det svenska näringslivet och vi gör den svenska ekonomin starkare, mer demokratisk och mer motståndskraftig, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ny ordförande för Svensk Kooperation.

Anders Dahlquist-Sjöberg, ny ordförande för Svensk Kooperation.
Anders Dahlquist-Sjöberg, ny ordförande för Svensk Kooperation.

Ordförandeskapet i Svensk Kooperation varvas mellan konsument- och producentkooperationen. Paul Christensson från LRF är ny vice ordförande för Svensk Kooperation.

– Jag är mycket glad och stolt över att nu ingå i Svensk Kooperations styrelse. Tillsammans med de andra i styrelsen och alla medlemsföretag vill jag verka för att öka kunskapen om kooperation. Vi står för ett mer långsiktigt företagande, som ser längre än till nästa kvartalsrapport. Vem som äger spelar roll och de medlemmar som äger de kooperativa och ömsesidiga företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende och försäkringstagare över hela landet, säger Paul Christensson, ny vice ordförande i Svensk Kooperation.

Marita Wolf, styrelseledamot i Arla, tar nu plats i Svensk Kooperations styrelse som ledamot.

– Jag ser fram emot att med de andra i Svensk Kooperations styrelse lyfta kooperationens möjligheter och driva på för mer kooperativ utveckling. Kooperativa och ömsesidiga företag bidrar till ett mer motståndskraftigt och hållbart näringsliv och visar på framtidens sätt att driva affärer, säger Marita Wolf, ny ledamot i Svensk Kooperations styrelse.

Svensk Kooperations styrelse består av följande personer:

  • Ordförande Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd KF
  • Vice ordförande Paul Christensson, vice ordförande LRF
  • Petter Skogar, vd Fremia

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential. www.svenskkooperation.se

  • Per Lindblad, vd Landshypotek Bank
  • Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund
  • Marita Wolf, styrelseledamot Arla
  • Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect, adjungerad till styrelsen.

För intervjuer och press kontakta:

Petra Pilawa, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se eller
Camilla Lundberg Ney, 070-309 88 84, camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se

 

 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential. www.svenskkooperation.se