Organisation

Styrelse

På KFs stämma väljer ombuden vilka som ska sitta i styrelsen. Den består av lägst sju och högst elva ledamöter. Sidan är under uppdatering efter Kooperativa Förbundets stämma den 18 april 2018.

Tommy Ohlström
Styrelseordförande
tommy.ohlstrom@kf.se


Annette Andersson
Vice ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Leg. psykolog och organisationskonsult, Feelgood Företagshälsa Malmö.


Ann-Kristine Johansson
Styrelseordförande Konsum Värmland. Flera styrelseuppdrag i Värmland. Egen företagare, senior rådgivare, riksdagsledamot 1994-2014.


Britt Hansson

VD och koncernchef OK ekonomisk förening. Lång erfarenhet från ledande befattningar i OKQ8 koncernen som bl.a. CFO för OKQ8 och VD för OKQ8 Bank samt från McDonald’s som Nordisk CFO. Styrelseledamot i bl.a. Folksam Liv, Apoteket Produktion & Laboratorier AB, Bra Bil AB, OK-Q8 AB. Civilekonom.


Håkan Smith

Ordförande i KF Göta sedan 2014, tidigare vd i samma förening. Ledamot i OK ekonomisk förening. Har en bred kompetens om kooperationen då han arbetat där i stora delar av sitt yrkesliv. Har dessutom på uppdrag av FN varit rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana.


Kenneth Östberg

Ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Landstingsråd, Landstinget Västmanland. Ombudsman.


Kristina Kamp

Styrelseledamot Konsumentföreningen Stockholm. Pensionsekonom på minpension.se


Maria Rudolphi
Styrelseordförande i Coop Mitt. Hon har varit ledamot i föreningsstyrelsen sedan 2001 då föreningen hette Konsum Gävleborg. Till vardags arbetar Maria som ansvarig för Folksams kundserviceverksamhet i Sverige.


Maj-Britt Johansson-Lindfors

Styrelseordförande i Coop Nord. Tidigare chef för ledarskapsakademien vid handelshögskolan i Umeå. Ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och förändring.


Stig Nilsson
Ledamot i Coop Väst styrelse. Arbetar som omvärldsbevakare i sin anställning. Tidigare varit KSO i Lysedils kommun och har en bred politisk och ekonomisk erfarenhet.


Arbetstagarrepresentanter

Det finns också två arbetstagarrepresentanter med på styrelsemötena. De utses av Handelsanställdas Förbund. De är:


Rose-Marie Borgström
Handels/Butik i Nora.


Tobias Täpp
Handels/Lager i Västerås.

Och deras suppleanter är:


Johan Wiberg
KTF/Ledarna/Butikschef i Hagfors.


Maria Söderblom
Handels/Coop HK i Solna.

Valberedning

Conny Fogelström, Täby, ordförande.
Barbro Östling, Västerås, vice ordförande.
Lars Backe, Skanör, ledamot.
Carola Hedberg, Lycksele, ledamot.
Bo Kärreskog, Gislaved, ledamot.

Revisorer

På KFs föreningsstämma fastställs revisorer för KF. På stämman väljs förtroendevalda revisorer samt ett revisionsbolag som ska granska KF.

På KF:s senaste föreningsstämma valdes följande till förtroendevalda revisorer:

Ordinarie:
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Hans Eklund, Östhammar

Ersättare:
Catharina Andersson

Revisionsbolag: PwC