Styrelsen

På KFs stämma väljer ombuden vilka som ska sitta i styrelsen. Den består av lägst sju och högst elva ledamöter. Sidan är under uppdatering efter Kooperativa Förbundets stämma den 18 april 2018.

Tommy Ohlström
Styrelseordförande
tommy.ohlstrom@kf.se


Annette Andersson
Vice ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Leg. psykolog och organisationskonsult, Feelgood Företagshälsa Malmö.


Ann-Kristine Johansson
Styrelseordförande Konsum Värmland. Flera styrelseuppdrag i Värmland. Egen företagare, senior rådgivare, riksdagsledamot 1994-2014.


Britt Hansson

VD och koncernchef OK ekonomisk förening. Lång erfarenhet från ledande befattningar i OKQ8 koncernen som bl.a. CFO för OKQ8 och VD för OKQ8 Bank samt från McDonald’s som Nordisk CFO. Styrelseledamot i bl.a. Folksam Liv, Apoteket Produktion & Laboratorier AB, Bra Bil AB, OK-Q8 AB. Civilekonom.


Håkan Smith

Ordförande i KF Göta sedan 2014, tidigare vd i samma förening. Ledamot i OK ekonomisk förening. Har en bred kompetens om kooperationen då han arbetat där i stora delar av sitt yrkesliv. Har dessutom på uppdrag av FN varit rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana.


Kenneth Östberg

Ordförande i Styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF. Landstingsråd, Landstinget Västmanland. Ombudsman.


Kristina Kamp

Styrelseledamot Konsumentföreningen Stockholm. Pensionsekonom på minpension.se


Maria Rudolphi
Styrelseordförande i Coop Mitt. Hon har varit ledamot i föreningsstyrelsen sedan 2001 då föreningen hette Konsum Gävleborg. Till vardags arbetar Maria som ansvarig för Folksams kundserviceverksamhet i Sverige.


Maj-Britt Johansson-Lindfors

Styrelseordförande i Coop Nord. Tidigare chef för ledarskapsakademien vid handelshögskolan i Umeå. Ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och förändring.


Stig Nilsson
Ledamot i Coop Väst styrelse. Arbetar som omvärldsbevakare i sin anställning. Tidigare varit KSO i Lysedils kommun och har en bred politisk och ekonomisk erfarenhet.


Arbetstagarrepresentanter

Det finns också två arbetstagarrepresentanter med på styrelsemötena. De utses av Handelsanställdas Förbund. De är:


Rose-Marie Borgström
Handels/Butik i Nora.


Tobias Täpp
Handels/Lager i Västerås.

Och deras suppleanter är:


Johan Wiberg
KTF/Ledarna/Butikschef i Hagfors.


Maria Söderblom
Handels/Coop HK i Solna.