Pernilla Bonde föreslås till ny ledamot i KF styrelse

Den 17 april håller Kooperativa Förbundet, KF, sin 125:e ordinarie förbundsstämma på Vår Gård i Saltsjöbaden. På dagordningen för stämman står bland annat val av ny förbundsstyrelse och information om KFs verksamhet och framtidsplaner. Till ny ledamot i styrelsen föreslås Pernilla Bonde, generalsekreterare för Svenska Skidförbundet. På stämman presenteras även en bok kring KF:s 125-åriga historia skriven av Anders L Johansson, författare och tidigare adj. professor vid Uppsala Universitet.

Inför förbundsstämman har valberedningen tagit fram ett förslag till styrelse för KF 2024-2025. Val kommer att ske av styrelseordförande och tio ledamöter. Styrelseordförande och nio ledamöter är föreslagna för omval och en ledamot är föreslagen för nyval.

– I grunden arbetar vi inom Coop i Sverige enligt samma verksamhetsidé som när KF bildades för 125 år sedan. Vi ska skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och underlätta för dessa att göra hållbara val. Inom Coop i Sverige tar vi krafttag för att både erbjuda bäst pris för våra snart fyra miljoner medlemmar och för ökad hållbarhet, både i vår egen verksamhet och i medlemmarnas vardag. Jag är glad över möjligheten att fortsätta bidra i det arbetet under det kommande året, säger Leif Linde, föreslagen till omval som ordförande i KF.

Pernilla Bonde är den person som föreslås som ny ledamot, övriga styrelse föreslås fortsätta en period till. Hon har stor erfarenhet från olika befattningar inom kooperativa företag.

– Jag är väldigt glad över att föreslås som ledamot till KF styrelse. Coop har alltid legat mig varmt och hjärtat, inte minst för insatserna för en ökad hållbarhet. Coop i Sverige befinner sig också i en spännande utvecklingsfas med stort fokus på att skapa värde för sina medlemmar, det ska bli väldigt spännande att få vara en del av den resan, säger Pernilla Bonde.

Valberedningens förslag till styrelseordförande

Leif Linde, Nykvarn, styrelseordförande (omval)

Leif Linde valdes till ordförande för Kooperativa Förbundet vid stämman 2020. Valberedningen föreslår att stämman väljer om Leif för en ny mandatperiod. Leif har lång erfarenhet av kooperativt arbete och har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom KF, Riksbyggen och Konsumentföreningen Svea. Han har även varit förbundssekreterare för ABF och generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen. Vid sidan av sitt engagemang i KF kan nämnas att Linde är ordförande i Fonus och ledamot i Folksams Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. Han är även ordförande i arbetsgivarföreningen Fremia.

 

Valberedningens förslag till resterande styrelseledamöter:

Pernilla Bonde, Åre, född 1972, (nyval)

Pernilla är 51 år och bor i Åre och har en magisterexamen i Företagsekonomi från Mittuniversitetet. Sedan i höstas är Pernilla generalsekreterare för Svenska Skidförbundet med 148 000 medlemmar inom 1 200 medlemsföreningar. Där arbetar hon strategiskt och är ytterst ansvarig för den operativa verksamheten inom de elva olika idrotter som tillhör förbundet.

Åren 2002 – 2023 arbetade Bonde i olika roller inom HSB Riksförbund. 2009 – 2023 var hon VD och koncernchef där hon även hade ansvar för de 3 dotterbolagen HSB Projektpartner, HSB Affärsstöd och HSB Finansstöd. Innan dess drev hon eget företag inom rese- och turistbranschen.

Henric Carlsson, Lund, född 1983, (omval)

Stig Nilsson, Lysekil (omval)

Maria Rudolphi, Gävle (omval)

Peter Renkel, Umeå (omval)

Kerstin Wallentin, Järfälla (omval)

Jesper Josbrant, Luleå (omval)

Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad (omval)

Håkan Thorell, Karlstad (omval)

Lars Ericsson, Tyresö (omval)