Revisorer

På KFs föreningsstämma fastställs revisorer för KF. På stämman väljs förtroendevalda revisorer samt ett revisionsbolag som ska granska KF.

På KFs senaste föreningsstämma valdes följande till förtroendevalda revisorer:

Ordinarie:
Catharina Andersson, Kungsängen
Hans Eklund, Östhammar

Ersättare:
Tomas Holm, Malmö

Revisionsbolag:
PwC