Revisorer

På KFs föreningsstämma fastställs revisorer för KF. På stämman väljs förtroendevalda revisorer samt ett revisionsbolag som ska granska KF.

På KF:s senaste föreningsstämma valdes följande till förtroendevalda revisorer:

Ordinarie:
Catharina Andersson, Kungsängen
Hans Eklund, Östhammar

Ersättare:
Torbjörn Rigemar, Göteborg

Revisionsbolag:
PwC