Stämma 2020

Kooperativa Förbundets stämma 2020 ägde rum den 15 april klockan 10.00-12.00. Med anledning av Corona-pandemin var stämman helt digital och vi använde oss av ett streamingverktyg som heter Zoom i kombination med Trippus. Samtliga förslag och motioner beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

I Stämmohäftet hittar du all information kring dagordning, motioner samt motionssvar, valberedningens rapport, motionsuppföljning från tidigare år med mera.

Här hittar du pressmeddelandet om KFs nya styrelse och en kommentar från KFs nya styrelseordförande Leif Linde Leif Linde vald till ny styrelseordförande för KF
 

Stämmohandlingar

Stämmohäfte 2020

KF Årsredovisning 2019

Här hittar du även en digital version av KFs årsredovisning 2019

Kooperativ styrningsrapport

Kod för Kooperativ Styrning förslag

 

Filmer till stämman 2020

Eftersom stämman hölls digitalt i år så förinspelades samtliga tal. Du hittar filmerna här nedan.

Obs. Vi är medvetna om att textningen har en del att önska, men vi hoppas att den ändå ger tillräckligt stöd. Alla rätta stavningar finns i stämmohandlingarna.

 

Leif Linde, nyvald ordförande KF, håller sitt tacktal till stämman

Tommy Ohlström, avgående ordförande KF, inleder stämman

 

Conny Fogelström, ordförande i valberedningen

 

Marie Nygren, vd KF

 

Magnus Johansson, vd Coop Sverige AB

Unn Edberg, vd Vi Media

 

Kadi Upmark, vd Vår Gård

 

Sofia Götmar-Blomstedt, PwC

Separata handlingar till stämman

Arbetsordning och dagordning

Här hittar du valberedningens förslag till styrelse samt revisorer

Uppföljning av motioner KF stämma 2020

Nya motioner KF stämma 2020