Extra stämma 2021

Den 20 oktober håller Kooperativa Förbundet extra föreningsstämma kl. 09-12. Stämman är en hybridstämma med möjlighet till digital närvaro samt fysisk närvaro på Coop Center, Englundavägen 4 i Solna. Stämman kommer att sändas via Zoom.

Anmälan till stämman sker genom verktyget Trippus. Röstning kommer att ske via Trippus, där ombud som är anmälda och har rösträtt kommer att få en länk skickad till sin mailadress. Anmälan är öppen för röstberättigade från och med den 5 oktober fram till stämmans början den 20 oktober.  

Samtliga deltagare kan ta del av handlingar kring föreningsstämman på den här sidan och i Trippus.

Stämmohandlingar