Stämma 2024

KF stämma är vårt högst beslutande organ. Från de 26 konsumentföreningarna utses 131 stämmoombud och det är de som väljer ny styrelse, godkänner årsredovisningen och beslutar om motionerna – bland annat.

KF stämma hålls den 17 april 2024 på Vår Gård, Ringvägen 6 i Saltsjöbaden. Det är en fysisk stämma. Kallelse skickas till ombuden den 26 mars 2024.

 

Handlingar

Förslag till dagordning KF stämma 2024

KF årsredovisning 2023

Stämmohäfte 2024 inklusive bilagor