Stämma 2023

KF stämma är vårt högst beslutande organ. Från de 28 konsumentföreningarna utses 131 stämmoombud och det är de som väljer ny styrelse, godkänner årsredovisningen och beslutar om motionerna – bland annat.

KF stämma öppnade kl. 9:00 onsdagen den 19 april 2023 på Coop center, Englundavägen 4, i Solna. Kallelse till stämman skickades ut till stämmoombuden den 21 mars 2023.

 

Handlingar till stämman:

 

Stämman beslutade i korthet: