Stängt på julafton?

I Örnsköldsviks Allehanda den 1 mars 1975 kunde man läsa om de farhågor ett butiksråd hade kring den utveckling hen tyckte sig se kring butikernas öppethållande:

”Ett butiksråd i Docksta motionerade till Konsums distriktsstämma och föreslog att butikerna skulle hållas stängda på julafton. Förslaget väcktes då man tyckte att kunderna fick betala för dyrt för varorna under helgen. Man menade också att handelns aktörer hade skapat ett behov – av mer öppethållande – som inte var nödvändigt. Detta hotade små butiker i glesbygden och gynnade utvecklingen av större enheter i tätbefolkade områden, där man enklare kunde utvidga öppettiderna.”

Med facit i hand så kan vi se att motionärens farhågor faktiskt stämde. I takt med att butikernas öppettider förlängs till allt fler av veckans timmar så blir det svårare för de små butikerna att hänga med i utvecklingen. Vi har fått se många mindre handlare slå igen verksamheten till fördel för de större butikerna. Sverige har också dragit denna trend längre än våra grannländer där många butiker har helt stängt på söndagar.

Vad tycker du om denna utveckling? Vad är priset för att så många butiker håller öppet från tidig morgon till sen kväll sju dagar per vecka?

/Michael Hagström, företagsbibliotekarie