Styrelse

Leif Linde

Styrelseordförande

Leif Linde har vigt stora delar av sitt arbetsliv åt svensk kooperation. Han var vd för Riksbyggen 2012-2020, men lämnade rollen som vd tidigare i år för att gå i pension. Han är styrelseordförande för KFO och Fonus och är även styrelseledamot i Folksam Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. På meritlistan finns även bland annat uppdraget som förbundssekreterare i ABF 1988-1994. Åren 1997-2004 var Leif generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen. Leif har även en gedigen bakgrund inom KF-koncernen. 2004-2006 var han vd och föreningschef för dåvarande Konsumentföreningen Svea och åren 2006-2012 var Leif förbundsdirektör i KF.

Maria Rudolphi

Förste vice ordförande

Maria valdes in i KFs styrelse vid stämman 2017 och är förste vice ordförande sedan 2020. Hon har varit ledamot i styrelsen för Coop Mitt sedan 2001 och är sedan 2012 föreningens ordförande. Maria är ekonom i grunden och till vardags arbetar hon som ansvarig för Folksams kundserviceverksamhet i Sverige med personalansvar för 500 medarbetare.

Jan Johnsson

Andre vice ordförande

Jan valdes in i KFs styrelse vid stämman 2018 och är andre vice ordförande. Han är sedan 2017 ordförande för Konsumentföreningen Stockholms styrelse. Jan har en bakgrund från olika folkrörelser och har bland annat varit förbundschef hos Hyresgästföreningen Riksförbundet. Jan är även förbundsordförande för Korpen i Sverige samt VD i det egna företaget Stockholm Ledarkonst AB.

Kerstin Wallentin

Kerstin är senior rådgivare och interimschef inom marknad och kommunikation. Hon har bland annat varit avdelningschef för marknad och kommunikation hos Systembolaget och Kommunikations- och marknadsdirektör hos ATG. Kerstin är sedan 2015 styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm och arbetat som allt från trainee, butikschef, butiksgruppchef till informationschef med ansvar för den digitala förändringsresan inom Coop och KF.

Britt Hansson

Britt är sedan 2014 VD och koncernchef för OK ekonomisk förening. Hon har suttit i KFs styrelse sedan stämman 2016. Hon är även ledamot i bland annat styrelsen för OK-Q8 AB och Folksam Liv samt Apoteket Produktion och Laboratorier AB. Sedan 2014 är Britt även ledamot i Kooperationens förhandlingsorganisation - KFO.

Mailis Cavalli-Björkman

Bland Mailis yrkeserfarenheter finns bland annat personalchef (1980–1994) och kommunchef (1994–2004) i Strömstads kommun, projektledare 2021-03-22 46 (83) hos Kommunförbundet Fyrbodal (2010–2013) samt delägare i Miljöbilscentralen AB (2013– 2019). Vid sidan av sitt kooperativa engagemang är hon involverad i LACB Holding AB och Rutger Cavalli-Björkman AB.

Håkan Thorell

Håkan är sedan förra året ordförande i styrelsen för Coop Värmland. Håkan, som är jurist, har en imponerande CV och har/haft många tunga uppdrag inom svenskt näringsliv. Exempelvis kan nämnas ordförandeskap i Handelskammaren Värmland, Rottneros Park och Trädgård AB och i Danske Banks lokalstyrelse i Värmland. På Håkans meritlista finns även 10 år som advokat på Werners advokatbyrå, 10 år som VD och koncernchef för OF Ahlmarks, och 4 år som partner för Ernst & Young Law. Han har sin jur. kand. examen från Uppsala Universitet 1985.

Caroline Ullman-Hammer

Caroline är VD/Administrerende direktør för Øresundsbrokonsortiet sedan 2007. Carolines bakgrund är förvaltningssocionom och hon har under många år arbetat i fastighetsbranschen, bland annat hos MKB Fastighets AB och Helsingborgshem. Hon var vice VD, sedan VD för bostadsmässan i Malmö Bo 01. Hon har även varit regionchef på Banverkets södra region.

Jesper Josbrant

Jesper Josbrant är sedan 2018 styrelseordförande för Coop Norrbotten. Jesper har stor erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete och arbetar till vardags som VD för HSB Affärsstöd AB, med huvudansvar för digitalisering och tjänsteutveckling. Mellan 2003-2015 var han vd och koncernchef för HSB Norr. På Jespers meritlista finns även sex år som styrelseledamot i HSBs förbundsstyrelse.

Stig Nilsson

Stig, som sedan 2017 är styrelseordförande för Coop Väst, valdes in i KFs styrelse 2016. Han har bred politisk och ekonomisk erfarenhet och var bland annat kommunstyrelsens ordförande i Lysekil under 16 år. Till vardags arbetar Stig med omvärldsbevakning och samhällskontakter hos Preem i Lysekil.

Peter Renkel

Peter är sedan våren 2019 ordförande för Coop Nord. Peter har en gedigen erfarenhet från näringslivet och har varit småföretagare sedan 1997 då han startade företaget Konftel AB, där han är VD. Han innehar ett antal externa styrelseuppdrag och ingår sedan 2009 i Business Advisory Board vid Umeå Universitet.