Styrelse

Tommy Ohlström

Tommy Ohlström valdes till ny ordförande för Kooperativa Förbundet 2018. Dessförinnan har han varit förbundsdirektör och VD för KF sedan 2013. Han är sedan 2017 styrelseordförande för Coop Sverige AB. Tommy har lång erfarenhet av föreningsarbete och en gedigen bakgrund som tjänsteman i riksdagen och regeringskansliet. Han är vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen.

Ann-Kristine Johansson

Ann-Kristine valdes in i KFs styrelse 2015 och har sedan dess varit vice ordförande i styrelsen. Hon är sedan 2014 ordförande i Coop Värmland men även styrelseledamot i Karlstad Airport och SRF (Svenska regionala flygplatser). Ann-Kristine var tidigare riksdagsledamot och tjänstgjorde då i Näringsutskottet och i Miljö- och jordbruksutskottet.

Jan Johnsson

Jan valdes in i KFs styrelse vid stämman 2018 och är andre vice ordförande. Han är sedan 2017 ordförande för Konsumentföreningen Stockholms styrelse. Jan har en bakgrund från olika folkrörelser och har bland annat varit förbundschef hos Hyresgästföreningen Riksförbundet. Jan är även förbundsordförande för Korpen i Sverige samt VD i det egna företaget Stockholm Ledarkonst AB.

Britt Hansson

Britt är sedan 2014 VD och koncernchef för OK ekonomisk förening. Hon har suttit i KFs styrelse sedan stämman 2016. Hon är även ledamot i bland annat styrelsen för OK-Q8 AB och Folksam Liv samt Apoteket Produktion och Laboratorier AB. Sedan 2014 är Britt även ledamot i Kooperationens förhandlingsorganisation - KFO.
Håkan Smith

Håkan Smith

Håkan har suttit i KFs styrelse sedan 2016 och har en lång och bred erfarenhet av konsumentkooperationen. Han är sedan 2014 ordförande i Konsumentföreningen Göta och var tidigare under tio år verkställande direktör i samma förening. Håkan är utbildad civilekonom vid Lunds universitet och har bland annat haft FN-uppdrag som rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana.

Kenneth Östberg

Kenneth är styrelseledamot i KF sedan stämman 2014. Han är ordförande för styrgruppen för KFs direktanslutna medlemmar. Till vardags är han regionråd i Region Västmanland med ansvar för sjukvårdsfrågorna. Kenneth har även varit kommunalråd i Norberg samt arbetat fackligt för Vision.

Kristina Kamp

Kristina är ledamot i KFs styrelse sedan 2016 och ingår i KFs revisionsutskott. Hon sitter i Konsumentföreningen Stockholms styrelse sedan 2008 och är sedan 2017 vice ordförande. Kristina är pensionsekonom och var tidigare journalist. Hon har bland annat arbetat på Dagens Nyheter, Aftonbladet, Privata Affärer och Pensionsmyndigheten.

Maria Rudolphi

Maria valdes in i KFs styrelse vid stämman 2017. Hon har varit ledamot i styrelsen för Coop Mitt sedan 2001 och är sedan 2012 föreningens ordförande. Maria är ekonom i grunden och till vardags arbetar hon som ansvarig för Folksams kundserviceverksamhet i Sverige med personalansvar för 500 medarbetare.

Stig Nilsson

Stig, som sedan 2017 är styrelseordförande för Coop Väst, valdes in i KFs styrelse 2016. Han har bred politisk och ekonomisk erfarenhet och var bland annat kommunstyrelsens ordförande i Lysekil under 16 år. Till vardags arbetar Stig med omvärldsbevakning och samhällskontakter hos Preem i Lysekil.

Caroline Ullman-Hammer

Caroline är VD/Administrerende direktør för Øresundsbrokonsortiet sedan 2007. Carolines bakgrund är förvaltningssocionom och hon har under många år arbetat i fastighetsbranschen, bland annat hos MKB Fastighets AB och Helsingborgshem. Hon var vice VD, sedan VD för bostadsmässan i Malmö Bo 01. Hon har även varit regionchef på Banverkets södra region.

Peter Renkel

Peter är sedan våren 2019 ordförande för Coop Nord. Peter har en gedigen erfarenhet från näringslivet och har varit småföretagare sedan 1997 då han startade företaget Konftel AB, där han är VD. Han innehar ett antal externa styrelseuppdrag och ingår sedan 2009 i Business Advisory Board vid Umeå Universitet.