Tommy Ohlström lämnar som styrelseordförande för KF under våren

Tommy Ohlström lämnar uppdraget som styrelseordförande för KF vid stämman den 15 april.

-Under mina sju år inom KF och kooperationen har organisationen gått igenom tre olika faser; försvara, förbättra och nu förnya. Jag tog över som vd i januari 2013. Då handlade allt om att hamna på fast mark igen. Vi, under Anders Sundströms ledning, började arbetet med att renodla verksamheten och stärka förbundet. Ett tydligt samarbetsavtal mellan all butiksdrivande verksamhet togs fram. Vi förtydligade roller och ansvarsområden inom verksamhetens olika delar, säger Tommy Ohlström.

-När vi fick fast mark under fötterna inleddes arbetet med att förbättra verksamheten och stärka resultatet. Vi satte upp mål för hur vi skulle öka omsättningen och driva verksamheten, grundade Svensk kooperation tillsammans med LRF för att lyfta kooperationen som idé tydligare, arbetade fram Regler för samhandel och skapade en gemensam bas. Det övergripande målet var att nå en uthålligt hög vinstnivå.

-Förra våren anställde vi en ny vd, Marie Nygren, som har kommit in med nya ögonen och en stark vilja att fortsätta den förändringsresa vi har inlett. Vi ser att de förändringar som har gjorts har gett resultat. Därför känner jag att det är helt rätt läge att lämna verksamheten.

-Jag är stolt över det som har gjorts och jag ser att det fortfarande finns en del kvar att göra innan vi når våra mål. Inte minst är det arbete som Marie nu gör med att få en styrande vision och tydliga värderingar för alla delar i verksamheten på plats viktigt, säger Tommy Ohlström.

KFs valberedning kommer presentera förslag till ny styrelse och ordförande i mars och valet sker sedan vid KFs stämma 15 april.