Tommy Ohlström ny ordförande för KF

Tommy Ohlström är ny ordförande för Kooperativa förbundet (KF). Det beslutade en enig förbundsstämma onsdagen den 18 april 2018. Han tar över ordförandeklubban efter avgående ordförande Anders Sundström. Tommy Ohlström ser medskapande medlemmar som en grund i framtidens kooperation.

– Jag är hedrad och stolt över stämmans förtroende. Det är en ära att bli ordförande för den svenska kooperationens anrika förbund. Vi har tuffa år bakom oss, men har också tagit tag i problemen och städat vår butik. Nu går vi in i en tid där vi ska ta det bästa från historien in i framtiden. Det är dags att möta medlemmarna och se framåt, säger Tommy Ohlström.

Tommy Ohlström blev vd för Kooperativa förbundet 2013 och har varit en drivande kraft i förbundets förändringsresa. Det viktigaste utöver att renodla förbundets verksamhet har varit att skapa gemensamma ramar och affärsmässiga spelregler för butiksverksamheten inom dotterbolag och föreningar.

– Jag kommer att hålla fortsatt fokus på att butiksverksamheten är lönsam och har tillväxt. Det är den väg som vi gemensamt har stakat ut inom konsumentkooperationen. Jag vill bidra med den kontinuitet, stabilitet och erfarenhet som behövs i det arbetet, säger Tommy Ohlström.

Tommy Ohlström vill också uppvärdera medlemskapet och den kooperativa ägandeformens unika idé.

– Nu är det dags att se framåt och möta medlemmarna, som också är våra ägare. Kooperationen uppstod en gång i idén om att genom att gå samman, samarbeta och äga tillsammans kan individuella och gemensamma behov lösas. Den idén är fortfarande vår grund, även om behoven har förändrats. En färsk medlemsundersökning visar att det finns ett stort intresse för utveckling av kooperativa tjänster. Därför startar KF nu ett reformarbete där medlemsnyttan ska tydliggöras, uppvärderas och i högre grad bli en affärsmässig tillgång, säger Tommy Ohlström.

Samtidigt som Ohlström tar över ordförandeklubban lämnar han sitt vd-uppdrag. Rekryteringen av en ny vd inleds omedelbart utifrån förbundets nya verksamhetsdirektiv.

Tommy Ohlström kommer att fram tills dess att ny vd är rekryterad att arbeta heltid som styrelseordförande,. Han kommer att fortsätta med uppdrag i dotterbolag och intressebolag samt ha fortsatt huvudansvar för opinionsbildning. Anders Dahlquist-Sjöberg, idag vice vd, går in som tillförordnad till dess att en ny vd är rekryterad.

– Mitt uppdrag är att tillsammans med styrelsen fortsätta arbetet med lagd strategi och säkerställa att förbundets löpande arbete rullar på enligt plan, säger Anders Dahlquist-Sjöberg.


För mer information kontakta
Anna Wennerstrand
anna.wennerstrand@kf.se


Fakta Tommy Ohlström

Född: 1954
Bor: Stockholm
Senaste uppdrag: Vd på Kooperativa förbundet sedan 2013
Tidigare karriär i urval: Tommy Ohlström har bland annat varit partikassör för Socialdemokraterna, statssekreterare och planeringschef på Regeringskansliet samt kanslichef på LO.