Änglamarkspriset till engångstoaletten Peepoo

Coop delar sedan 2002 ut Änglamarkspriset för att uppmärksamma och uppmuntra personer som gör förtjänstfulla insatser
för miljön. Temat för Änglamarkspriset 2012 var hållbart socialt entreprenörskap. Stipendiet på 100 000 kronor gick till
Anders Wilhelmson för att ha tagit fram den personliga engångstoaletten Peepoo. Peepoo ökar tryggheten för personer i områden som
saknar grundläggande sanitet. Toaletten kan dessutom användas som gödsel efter användning. Peepoo har börjat tillverkas i
stor skala och målet är 150 miljoner användare dagligen – ett viktigt steg mot hygien, hälsa och överlevnad.